Page 12

holdene bliver herved stærkt forbedrede, og meget forhalingsarbejde undgåes, når oliebådene skal til ved kajen. Ved grunden af det nye havnebassin mellem olietankene og transformerstationen opføres en ny stor bygning strækkende sig sydover. Den kommer til at huse laboratorier, profilværkskontorer, havnekontorer, tegnestue, instrument- og elektrikerværksted samt et tavlerum for hovedtransformere. Udvidelsesperioden vil lægge et hårdt arbejdsmæssigt pres på teknikerne, men efterhånden som byggearbejderne kommer i gang, vil den også give besværligheder i driften. Det må håbes, at alle vil tage deres del af slæb og ulemper med godt

PLADEVÆ RKET

Valseværksingeniør J. Skov. Sommerferien var af hensyn til montagen af det nye saksanlæg lagt ret sent, men da rullebanerne til anlægget blev meldt forsinket, blev ferien flyttet frem. Den første uges ferie blev med velvilje fra arbejdernes side begyndt med 2 dages varsel den 17. juni. De to sidste uger er holdt fra 22. juli til 5. august. De vigtigste feriereparationer var hovedreparation af den gamle dybovnskran, udskiftning af rekuperator 2 og 5, udskiftning af nordlige svinghjulsleje, udskiftning af sideakslen til rullebanen efter østvippebordet samt flytning af vognvægt og støbning af fundament for den nye endesaks.

12

humør i erkendelsen af, at det hele tjener til at gøre DDS så konkurrencedygtig som muligt, og dermed betrygger vor fremtid, samtidigt med at arbejdsforholdene forbedres. Det er en lykke, at værket gennem den førte konsolideringspolitik er i stand til selv at financiere sine udvidelsesplaner. Skulle pengene (ca. 22 mill. kr.) fremskaffes ved lån eller aktietegning, ville problemerne sikkert have været uløselige. Projektet er vel undervejs, ordrene er stort set placerede, havnen ventes færdig i løbet af foråret 1957, den nye bygning vel omtrent samtidig, men tiltrods herfor vil byggeperioden i hvert fald vare til godt ind i 1959.

Montagen af det nye saksanlæg påbegyndes antagelig til foråret. Produktionen i de 3 første kvartaler var 50.800 tons mod 46.050 tons i 1955 eller 10 % bedre.

STÅLVÆ RKET

Martiningeniør Carlo Poulsen. I årets andet kvartal har ovn 1, 2 og 3 alle været ude for de normale mellemreparationer. Kvartalsproduktionen udgjorde 40.571 ts., hvilket sammenholdt med tilsvarende kvartal sidste år er et minus på ca. 6.000 tons. (fortsæt tes side 34)

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Advertisement