Page 27

Personaleforhold. I laboratoriets stab er der i løbet af 1955 ikke foretaget væsentlige ændringer. En ekstra mand har været beskæftiget nogle måneder i prøveanstalten ved prøvningen af granatstål og ved ultralydprøvning. Endvidere er der på prøveanstalten ansat endnu en halvdagsdame til hjælp ved udskrivningen af certifikater. Som ferieafløsning har vi haft nogle udenlandske praktikanter. Bortset fra GS, BL og CW |beskæftiges der nu ved laboratorierne 7 laboranter, 1 kontorassistent, 1 heldagsansat kontordame og 2 halvdagsansatte kontordamer. Værkstedet beskæftiger 2 smede, 5 arbejdsmænd og 2 lærlinge. I 1955 blev der udført følgende arbejder i laboratorierne:

Kemisk laboratorium. 13963 kulstofbestemmelser 11805 manganbestemmelser 5014 siliciumbestemmelser 5451 fosforbestemmelser 11229 svovlbestemmelser 6092 jerniltebestemmelser 5962 basicitetsbestemmelser 64 crombestemmelser

Ialt

56 71 4 124 93 294 60222

nikkelbestemmelser kobberbestemmelser molybdænbestemmelser aluminiumbestemmelser kvælstofbestemmelser oxyder bestemmelser.

Prøveanstalten. 10413 trækprøver på plade » på armeringsjern 1155 233 plader er ultralydprøvede 3713 trækprøver på profil 124573 bøjeprøver 8199 slagprøver Af specielle prøver er der lavet 52 van der Veen prøver 436 NC-prøver 12 tipperprøver Der er udstedt 15397 certifikater omfattende 91917 tons stål. I forhold til 1954 er antallet af kemiske analyser steget med 6,6 % med uforandret laborantstab. For prøveanstalten har 1955 på mange måder været en rekord. Antallet af trækprøver er steget med 35 % for profiler og 73 % for armeringsjern regnet i forhold til 1954, medens antal af pladetræksprøver er faldet 2 %. Antallet af bøjeprøver er steget

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1956

Advertisement