Page 22

kerklub, og som underafdelinger var der så en modeljernbaneklub, en fotoklub, en peddigrørklub o. s. v.« »Du siger var.« »Ja, fordi der ikke er ret mange tilbage.« »Forsvandt lysten?« — »Næh, men her var for koldt i vinter. Lokalerne, som velvilligt er stillet til rådighed for os af værket, er gode nok — og vi har selv gjort dem i stand —

men uden varme i vintermånederne går det ikke, og for at fotoklubben kan arbejde, er det nødvendigt at få lavet lidt om på den elektriske installation.« »Et ønske« — »at disse ting må blive bragt i orden, således at vi kan komme rigtig igang, der er behov for klubben, og den har så afgjort sin mission, ikke mindst for de helt unge.«

Fædrene leger !

Januar kvartal 1956

* ST ÅL VÆ RK ET

Martiningeniør Carlo Poulsen.

I årets første kvartal har ovn 1, 3 og 4 være, ude for de rutinemæssige reparationer. Kvartalsproduktionen udgjorde 51.658 tons, hvilket er ca. 400 tons mere end tilsvarende kvartal sidste år.

22

Den i kvartalet udbrudte arbejdskonflikt medførte desværre, at vi, til trods for at vi ikke direkte var strejkeramt, ikke undgik følgerne. Oliestrejke og murerstrejkc medførte, at vi efter påsken kun kunne holde ovn 4 i drift i ca. 2 uger under forudsætning af, at den kunne holde uden reparation, som ville medføre total stop. Det planlagte arbejde med den nye støbebro, spor- og planeringsarbejde i støbehallen, hvoraf det sidste var tænkt udført ved maskinkraft af et entreprenørfirma, besluttede vi at gennemføre, af det ved driften overflødige mandskab. Det er således ikke med

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1956

Advertisement