Page 18

Vinteren gik — og med den en masse besvær, som nu næsten er glemt. Isen lukkede i ca. 2 måneder for al sejlads på havnen. Færdigjernet hobede sig op, og brændselsolien måtte føres hertil i store bilkolonner, der kørte dag og nat. Isbryderen »Lillebjørn« på vej ind i DDS' havn med en konvoj af skibe.

Ikke kunne lide levertran — som var ordineret den af bedriftslægen — eller andet, er uopklaret, men en dag forsvandt den og er ikke siden set.

En dag kom en venlig mand korende på cykel til værket med en svane under armen, han havde fundet den fastfrossen på isen et sted ude på fjorden og nu skulle den sættes ud i klaringsbassinet, hvor vandtemperaturen jo ligger på en 20—25°. Her befandt den sig godt og fik alt hvad den kunne spise og mere til. Om det nu skyldtes, at den

18

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1956

Advertisement