Page 3

D IR EK TØ RE N:

D S I G T E R N E omkring forrige årsskifte var lyse, og året 1955 har ikke gjort de nærede forventninger til skamme. Vi har haft fuld beskæftigelse, og efterspørgslen har været større end produktionen, ja så stor, at der idag med rette kan tales om udpræget mangel på stål overalt. Den stærke efterspørgsel har naturligvis haft en vis indflydelse på priserne på færdigt stål, men også på de råvarer som vi benytter, f. eks. råjern, der er stigende og for tiden ret vanskeligt at fremskaffe, og på ferrolegeringer, brændselsolie, elektricitet og hjælpematerialer som ildfaste sten, kokiller etc. Til trods for at vi har ført en rimelig prispolitik og leveret vore materialer væsenligt under de udenlandske priser, vil det økonomiske resultat af året, når det bliver gjort op, sikkert vise sig at blive tilfredsstillende og muliggøre afskrivninger og henlæggelser til fortsatte moderniseringer og en rimelig forrentning af den bundne kapital. Produktionen har i 1955 været større end nogensinde og blokproduktionen har været dobbelt så stor som i 1950. Denne fremgang skyldes naturligvis de i de mellemliggende år foretagne udvidelser og moderniseringer og ikke mindst den dygtighed og interesse, hvormed vore funktionærer og arbejdere har gjort dagens gerning.

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1956

Advertisement