Page 32

Under beskrivelsen af Danmark bør man lægge mærke til omtalen af Hanstedholm, som nu hedder Hanstholm. I ældre tider var denne lokalitet en ø, og at den omtales, har man udlagt som et tegn på, at den danske ophavsmand til vor Lucidarius må have været en munk i Vestervig kloster. Og hermed forlader vi vor skrivende klerk, som han sidder i sin celle formodentlig takkende det himmelske forsyn, fordi han ikke er kommet til verden blandt disse frygtelige folk og græsselige uhyrer, han med angst og gru beskriver. Også vi andre føler trang til at takke forsynet, at vi ikke lever i Dronning Margretres tid, hvor vi med vor kundskab ikke kunne begå os, men visselig var blevet brændt pa kætterbålet; thi vor viden er i forhold til middelalderens i sandhed formidabel. Det er tit gavnligt at kaste et blik tilbage i tiden, og når man så opdager, hvad man for 600 år siden anså for god latin, kan man aldeles ikke fatte, hvad de næste århundreder vil bringe af kundskabsforøgelse og deraf følgende teknik — hvis udviklingen fremdeles haster afsted med vanligt jag. Erik Steenberger.

32

MIT BARN GRÆDER

har børn eller kommer steder, hvor der er sådanne, har vi alle oplevet de dramaer for ikke at sige tragedier, der udspilles hver eneste aften fra det øjeblik, hvor barnet får at vide, at det skal i seng, indtil det sover. Og desværre er disse to ting ofte poler med en meget lang afstand. Helt op til 5 års alderen bør et barn sove ca. halvdelen af døgnet, men de fleste forældre må vist erkende, at det gør deres barn ikke. Man må derfor søge at nå ind til årsagerne hertil, og de er mangfoldige. Man må blandt andet ikke glemme de trange boligforhold, som ofte bevirker, at barnet på grund af støj har svært ved at falde til ro. Man skal i barnets opdragelse passe på ikke at være for pedantisk eller ganske ukritisk bibringe det regelmæssighed, men ganske stille i overensstemmelse med barnets rytme lade en sådan udvikles. Men holder man NTEN MAN SELV

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1956

Advertisement