Page 23

Fællesklubben modtog den 30. december en smuk fane skænket af tidligere DDSarbejder nr. 88 og hans hustru. Overrækkelsen fandt sted i tillidsmandslokalet i marketenderiet ved en lille højtidelighed, hvor nr. 88 overrakte fanen til fællesklubbens bestyrelse på hvis vegne fællestillidsmanden takkede hjerteligt for den smukke gave og den tanke, der lå bag. Fanen, som er et dannebrog med et broderet egeløvsmotiv samt med påskrift: »Fællesklubben DDS, Frederiksværk«, er vist på vedstående billede.

De gode forsætter er li'som korsetter, de spænder og sprænges og Gud hvordet - letter.

Sorgen kan klare sig selv. Men for at få det fulde udbytte aj glæden, må du have nogen at dele den med. MARK TWAIN

Det er et spørgsmål, om ikke kvindens blufærdighed burde staves med to fer.

KU M BE L

S OY A

Man er det, man er overfor sine medmennesker. PROFESSOR H AL KOCH

Når Gud skabte manden forst, var det vel for at undgå gode råd ved skabelsen af den næste.

23

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1956

Advertisement