Page 30

Finværk.

STÅLVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

I årets 3. kvartal har samtlige ovne været sat ud til henholdsvis mellem- og hovedreparation, hvorunder ovn 4 har fået visse tekniske forbedringer, hvilket er nærmere beskrevet andet sted i bladet. Iøvrigt har produktionen været ca. 45.850 tons hvilket er ca. 5.400 tons mere end sidste års kvartal. Vi har nu i årets 3 første kvartaler nået ca. 144.000 tons, og man har lov at gætte på slutresultatet. Af øvrigt nyt kan nævnes, at vi har prøvestartet vort bonussystem, som efter at forskellige børnesygdomme er overstået nok skal bestå til gavn for alle parter. PROFILVÆ RKET Valseværksingeniør P. W. Mortensen. Grovværk.

Der blev holdt ferie i tiden 18/7—8/8 I ferien blev værket gennemgået og repareret. Foruden de normale eftersyn blev der foretaget en del udskiftninger af opslidte maskindele. Ved blokovnen blev installeret en ny rekuperator, som virker godt. Vi kan nu opnå en lufttemperatur på ca. 350° C imod tidligere 150° C. I samme forbindelse blev installeret sugetrækblæser. Blokovnens sidevægge blev ophængt efter Dietrick systemet. På de 4 forreste ruller på vippebord 1 F blev monteret specielle langsomtgående motorer, således at gearkasserne mellem motor og rulle falder væk. Disse motorer viser sig at gå tilfredsstillende. Strækbænken blev forlænget en smule, således at vi skulle kunne undgå savning af enderne på fladjernet.

30

Ferien blev holdt sammen med grovværket. Finværket blev gennemgået og diverse maskiner repareret, men der var ikke reparationer af større art. I forbindelse med trådkølebane blev installeret et arrangement for aftagning af ringene. Dette har vist sig at virke udmærket. Reparationsværkstedet er næsten færdigt, og er efter alles mening blevet pænt og ideelt. Produktionen har været uden særlig store svingninger. Produktionen i 3. kvartal: Grovjern ….. Knipler …… Finjern ..........

1954 5.875 tons 10.452 » 6.980 »

1955 6.812 tons 12.800 » 8.656 »

PLADEVÆ RKET Valseværksingeniør J. Skov.

Ferien sluttede den 17. juli, men reparationerne ved hovedgearet og lænkeleddene til mellemvalsens bevægelse var så omfattende, at pladeværket først kom i gang 10 dage senere — den 27. En af dagene blev udnyttet til en fin-fin tur til Höganäs, hvor en underjordisk kulmine blev besøgt og bagefter H 55 — udstillingen i Helsingborg. Det var en varm sommer, hvilket også dybovnskranens motor for kørevognen måtte sande, idet den brændte sammen grundet de ca. 70-80° C oppe under mellemhallens tag. Først da sommeren var forbi, kørtes her med større sikkerhed. Medens vi er ved dybovnskranen, kan meddeles, at den nye dybovnskran sandsynligvis er i drift straks i det nye år. I den senere tid er der knækket et par mellemvalser. For at finde årsagen til sådanne brud, er det nødvendigt, at alle tre valser i stolen ligger parallelle, og at der holdes mindst muligt slør i lejesider og omkring mellemvalsens tappe. Sker der da stadigt brud, må årsagen findes andre steder. For at forbedre stålkvaliteten støbes de store blokke nu med 3 og 4 indløb. Ind-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Advertisement