Page 20

Derefter åbnes for gasreduktionsventilen ved at skrue stilleskruen ind, til der er gennemstrømning i brænderen, og der tændes for gassen. Gasmængden må ikke være større end at flammen brænder klart ved mundstykket. (Er trykket for stort, brænder flammen i nogen afstand fra mundstykket). Derefter åbnes for varmeilten. Ved regulering af varmeflammen på brænderen skal der først være en lang flamme af gas (ca. 75—100 mm længde), denne reguleres tilbage, således at man har spidsen af den lange flamme til at møde den afgrænsede varmeflamme. Derefter åbnes skæreventilen. Trækker denne nu noget mere gas ud, reguleres dette tilbage til normal flamme, hvorpå skæreventilen igen lukkes. Skærebrænderen slukkes ved først at lukke for gassen på håndtaget, og derefter for ilten. Hvad man bør varetage i værkstedet. Sluk altid Deres skærebrænder, når De forlader Deres svejseplads, og luk for flaskerne. Hav altid Deres opmærksomhed henvendt på, hvor De har Deres tændte brænder. Tag aldrig slangerne om halsen eller om livet. Placer gasflasken således, at dens slangestuds ikke peger over imod iltflasken. V. Schäfer.

20

fremkommer en del mindre afklip, som i og for sig er brugeligt, men på grund af dimensionerne ikke så lette at sælge, hvorfor det ofte må sendes i skrotbunken til omsmeltning. At dette ikke er særlig økonomisk, siger sig selv. Man har derfor i længere tid tumlet med den tanke at udnytte en del af afklippet som emner for viderevalsning til tyndog mellemplader, hvilke der er stort behov for på markedet. Vort nuværende pladeværk er ikke egnet til at valse tyndere plader end 5 mm, og vil man længere ned er det altså nødvendigt at anskaffe et andet valseværk. For få måneder siden fremkom oplysninger fra værkets tillidsmand i U.S.A., at der hos et firma: Reeves Steel and Manufacturing Company, Dover, Ohio, var et brugt valseværk til salg, og da det af de foreløbige oplysninger fremgik, at værket syntes egnet for vort formål, blev der sendt en ingeniør fra DDS til U.S.A. for at besigtige værkets mekaniske tilstand. Da værket i alle måder fandtes i forsvarlig stand, blev købet besluttet, og mester Christensen fra pladeværket er i øjeblikket derovre for at pakke delene ind til forsendelsen. Da det drejer sig om ca. 350 tons gods, der først skal sendes med bane og derefter sejles til Danmark, vil man forstå, at det ikke er et lille arbejde, der er pålagt mester Christensen. PLADEVALSEVÆRKET

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Advertisement