Page 16

ED VÆRKETS VELVILJE og gode bistand

foretog en del af medlemmerne fra klub 5 og 6 (ca. 40 mand ialt) en udflugt til Nakskov Skibsværft. Der startedes fra torvet lørdag den 17. september kl. 615 (uforskammet tidligt). Humøret var højt, vejret var højt, og smørrebrødet fra vor mor var, hvad der senere viste sig, også højt. Turen gik over Frederikssund-Roskilde-Køge-Vordingborg. Frokosten blev indtaget på restaurant »Storstrømsbroen«, sikkert den plet på Sjælland, der i sjælden grad forener natur og teknik på skønneste måde, ingen vil vel benægte, at Storstrømsbroen er en skønhedsåbenbaring, men den kan jo kun tage sig ud i disse omgivelser. På restaurant »Storstrømsbroen« stødte mester Poulsen med familie til, og vi havde den glæde at være sammen med dem så godt som hele dagen.

16

På slaget elleve rullede vi op ved Nakskov Skibsværfts indgangsport. Her blev vi budt velkommen af værkets repræsentanter, bl. a. af den mand som tålmodigt fulgte os hele dagen, utrættelig var han, og hjertelig, det var viceborgmesteren og tillidsmand Eliasen. Inden vi beså værftet, var vi i det kooperative marketenderi, hvor der blev serveret en fin kop kaffe med nogle enorme basser til. Herefter beså vi omklædnings- vaske- og baderum. Med undtagelse af baderummene, som var ganske dejlige, var det andet ialt fald ikke bedre end vort, måske nok renere. Men alligevel var der et par ting, der var værd at lægge mærke til. Det var for det første, at arbejderne udmærket kunne lade et klædningsstykke hænge uden for skabet, uden at resikere at det var væk til fyraften. Det lader sig ikke gøre her. Den anden ting var, at man havde ind-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Advertisement