Page 10

Der er formentlig mange mennesker her på værket, som har stillet sig selv dette spørgsmål i de uger ovn 4 har været under ombygning, og der har været roderi, det skal jeg love for. Det kan måske have en vis berettigelse at stille dette spørgsmål, hvis man tager i betragtning, at ovn 3 og 4, som er blevet bygget i 1951 inden den tid har været under ombygning 2 gange hver. Hovedgrunden til disse hyppige ombygninger og det dermed forbundne roderi er den, at udviklingen i Martinovnenes konstruktion har været særlig kraftig og hurtig i årene efter den anden verdenskrig, således at en konstruktion, som er blevet anvendt for to år siden og regnedes for meget moderne, idag, lidt overdreven, kaldes gammeldags. Som et lille eksempel har vi ovn 2, som blev bygget i 1952 og dengang var den mest moderne ovn i Europa. Idag findes allerede adskillige ovne i den samme konstruktion og i størrelser op til 220 tons, og der er ikke noget stort ved toeren mere, bortset fra den ret væsentlige sag, at det er en udmærket ovn. Men så har vi ovn 4, og derved er vi inde på det egentlige emne for denne lille artikel: Hvad har vi gjort ved denne ovn, og hvorfor har vi gjort det? Ovn 4 er oprindelig bygget som 75 tons ovn og har, da vi begyndte at køre 100 tons charger i den, lidt meget under, at slagge-

10

kamrene var for små og ikke kunne optage de slaggemængder, som samlede sig i ovnrejsens løb, så ovnen kvaltes, bogstavelig talt. For at kunne lave slaggekamrene større var vi nødt til, at fjerne to af de søjler, som bærer hele ovnen og erstatte dem med et søjlepar i hvert hjørne af de nye slaggekamre og 2 par kæmpedragere, som spænder over hele kammerlængden. Samtidig benyttede vi lejligheden til at erstatte alle silica hvælvinger med plane, basiske dæk, hvor hver sten hænger i en jernkrog. Endvidere blev der lavet lidt om på kammervæggenes ophæng, således at praktisk talt alle indskrænkninger for temperaturforholdene i ovnen bortfalder. Det vil sige, at denne ombygning giver os følgende fordele: 1) Der er rigelig plads i slaggekamrene, således at ovnen ikke bliver »kvalt« af slaggen. 2) Idet vi kan køre med højere temperatur, vil ovnens timeydelse stige. 3) Fordi alt silica murværk er fjernet, kan ovnen opvarmes betydelig hurtigere efter hoved- og mellemreparationer, hvorved dens produktion pr. år forøges. 4) Endvidere får vi i stedet for de to kammerdøre med en dårlig beliggenhed en stor dør, som ligger rigtigt. Og så giver ovnen i sin nye skikkelse os en behagelig fornemmelse. Nu har vi nemlig igen en ovn, som er blandt de mest moderne i Europa. Så må vi bare håbe, at den, både hvad holdbarhed og hvad ydelse angår, opfylder vore forventninger, og hvis dette er tilfældet, så begynder den lille historie forfra med ombygning af ovn 3 og — roderi. Billedet viser på venstre side ovn 4's gamle slaggekammer og på højre side slaggekammerets udseende efter ombygningen. For at man skal kunne danne sig et indtryk af størrelsesforholdene, er der indtegnet et menneske. K. Schermer.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1955

Advertisement