Page 8

i en rundkreds omkring byvåbnet fire årstal: 1719 — 1756 — 1850 — 1907. Disse årstal fortæller faktisk „Værket's historie på kortest mulig måde. De er byens ældre historie i en nøddeskal: 1719 sluttede kanalgravningen, 1756 kommer Classen, og Frederiksværk får sit navn, 1850 bliver ste-

det ophøjet til „Handelsplads", og 1907 fik byen købstadsrettigheder. Men udviklingen gik videre! I et nyt signet ville man sikkert tilføje årstallet 1942, det år, da Det Danske Staalvalseværk begyndte sin produktion! Erland Gribsø.

Frederiksværk i året 1954.

Artikelserien »Af vor Egns Historie« sluttes i dette nummer, og da mange har haft stor glæde af denne serie, finder vi det rimeligt her kortfattet at præsentere forfatteren.

8

Redaktør Erland Gribsø er 62 år og virkede som lærer i Slangerup og Sydvest-Sjælland til 1943, da han som pensionist bosatte sig i Frederiksværk, hvor han forøvrigt havde tilbragt flere af sine barndoms- og ungdomsår. Herr Gribsø har i adskillige år været og er stadig filialredaktør for »Frederiksborg Amtstidende« og er forøvrigt en særdeles flittig og dygtig personal- og egnshistoriker. Han har skrevet talrige historiske artikler i dag- og ugeblade, ligesom der foreligger en række udgivelser væsentlig om Nordsjælland fra hans hånd. Sammen med sin søn er han udgiver af »Jul i Nordsjælland«, som indtil nu er udkommet i 14 år. Han er medlem af Dansk heraldisk selskab (collegium heraldicum) og sidder i bestyrelsen for Frederiksborg Amts historiske samfund. Vi er redaktør Gribsø taknemlig for artikelserien, som på så udmærket måde har givet os »fremmede« en baggrund for den daglige færden i vor dejlige egn. Gribsø begyndte sin artikelserie med et citat af Johs.V. Jensen, og med det kan der passende sluttes »Kun den i hvilken fortiden er stuvet op, har fragt ind i fremtiden.« KN

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement