Page 7

Om vinteren florerede kaneturene, når vejr og føre var til det, og om sommeren havde man skovturene. En yndet og overkommelig udflugt var den til Høbjerg oppe i skoven, hvor „Belvedere"-udsigtstårnet lå, men mange ture gik også til Sonnerup skov, til pavillonen „Tuxens Minde". Her havde Frederiksværkerne service og dækketøj liggende til stadighed, og køkken var der også. Med årene blev pavillonen medtaget af vejr og vind, og omkring 1880 lod skovrideren, den kendte forstråd Bang, den jævne med jorden, skønt borgerne i Frederiksværk tilbød at betale, hvad det kostede at restaurere den. *** Selv om man i Frederiksværk var tilbøjelig til — og ofte med god grund — at holde på „det gode gamle", så måtte man dog efterhånden følge med i tidens udvikling. En ny skole, den, der nu forlængst er blevet alt for lille, fik man i 1893, og 1906 blev de kommunale værker (vand, gas og elektricitet) anlagt. Den ene gang efter den anden har der været foretaget udvidelser på værkerne, og vekselstrømmen vinder nu frem i flere og flere af byens kvarterer. Byplanudvalget har nok at gøre, men det holder sig — trods de nødvendige udvidelser og moderniseringer, der må foretages indenfor købstadens område — stadig for øje, at Frederiksværk også i fremtiden skal svare til sit gamle navn: „Industribyen i det grønne". Byens beboere havde, lige siden „Værket"s grundlæggelse, gået i kirke i Vinderød, men da Frederiksværk blev købstad i 1907 og udskiltes fra Kregme-Vinderød sogn, kom der for alvor gang i de gamle planer om at bygge en kirke indenfor købstadens område. Den opførtes i 1911 på den gamle markedsplads efter tegning af arkitekt Søren Lemche. Klokken, der hænger i tårnet, er meget ældre end kirken. Den er endda en af de

ældste Frederiksværk-klokker, man kender, støbt i 1758. Oprindelig blev klokken brugt til at ringe med, når arbejdet på „Værket" skulle begynde, og den havde sin plads i en stabel på Norske Bakke i skoven ved Sandskaaret. Senere blev den byklokke og anbragtes i en træstabel ved Tinghuset. Klokkens skriftbånd fortæller: ME FECIT HENR. HORNHAVER SOLI DEO GLORIA. Det betyder: Henrik Hornhaver gjorde mig. Gud alene Æren. — På selve klokkelegemet står: - FRIDERICHS WÆRCH ANNO MDCCLVIII F: & C: - De to sidste bogstaver betyder Fabritius og Classen. Også en kirkegård havde man projekteret. Den skulle ligge på bakken, hvor man i stedet for som nævnt byggede sygehuset i 1912 — og Frederiksværkerne har stadig deres begravelsesplads i Vinderød. I et af købstaden Frederiksværks segl står

7

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement