Page 35

satte hastighed på 2 0 km pr. time. Forslagene vil blive nærmere overvejet. Forskellige lokale forhold blev drøftet, bl. a. fandt man, at færdslen forbi indlæggerpladsen ved blokovnen burde forbydes, da den var til fare for såvel indlægger, som de forbipasserende. Sagen henvises til afdelingen. Endelig gjorde elektrikermester

Børge Jensen opmærksom på faren ved at anvende defekt elektrisk værktøj. Der bliver foretaget regelmæssigt eftersyn af dette, men findes der den mindste skade på ledninger eller lamper og værktøj, kan det være forbundet med livsfare at anvende det, og det skal omgående sendes til reparation. K. N.

Udlært.

Fødselsdage: 50 ÅR

9. august. Erik Hansen, Nøddestien 29, Frederiksværk. Reparationsafdelingen. 16. august. Willy Jørgensen, »Rørkilde«, Torup pr. Dyssekilde. Malerværksted. 23. august. Herman Nielsen, Skærød pr, Helsinge. Pladeværket. 2. september. Kai Pedersen, Jernbanegade 6. Frederiksværk. Pladeværket. 25. september. Aage Jepsen, Skovbakkevej 5, Frederiksværk. Reserveholdet. 4. oktober. Hans Nielsen, Birkevej 25, Frederiksværk. Plads og havn. Arne Salomonsen, blev udlært, som maskinarbejder d. 4. juli 1955

60 ÅR

1. september. Rasmus Haslund, Valseværksstræde 3, Frederiksværk. Rep.værksted. 35

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955