Page 31

slibes og foringer hertil fornyes, og storskruerne udskiftes med nye. Den nye dybovnskran var lovet os leveret i maj, men desværre bliver den 3-4 måneder forsinket, så pladeværket først får glæde af to dybovnskraner i slutningen af året. Pladeproduktionen i første halvdel af henholdsvis 1954 og 1955 var 36.500 tons og 38.400 tons eller 5 % bedre i 1955. Modtager vi stadig det gode materiale, som vi har set, at stålværket kan levere, og pladeværket arbejder som hidtil, nåes det mål, som blev sat ved nytår: 10 % mere end 1954 eller 76.000 tons plader.

Arbejdet i april kvartal har ikke frembudt overraskelser af nogen art. Ialt er 128 personer blevet undersøgt.

SKAK Ja, så er kampen begyndt om de dyrebare points i DDS' sommerturnering i skak, der er begyndt i maj. Der er tilmeldt 44 deltagere, som er fordelt i 3 grupper med 12 spillere i 1. gruppe, 16 spillere i 2. gruppe og 16 spillere i 3. gruppe. Der skal spilles 5 runder. Den første er spillet i maj, den næste spilles 19. juni, og de tre sidste skal spilles i august, september og oktober. Det gælder i år om at passe på, da 4 points giver oprykning til en anden gruppe, hvorimod der skal opnås 1½ points for at undgå nedrykning. Ved velvilje fra tillidsmændene og ledelsen har vi fået lov til at benytte tillidsmandslokalet hver tirsdag. Vi vil gerne herved opfordre spillerne til at benytte denne aften til træning, og hvis der er andre, som har lyst til et parti skak, er de velkomne. Vi skulle jo gerne være i god træning til efteråret, således at vi kan møde velrustede til kampen mod DFJ, og hvis vi eventuelt kan komme i kontakt med andre virksomheder. Præmieopgave:

Med hensyn til T UB E R K U L O S E UN D E R S Ø G E L S E N har som bekendt røntgenvognen været på værket den 18. og 20. maj. I disse to dage blev der foretaget 1 1 5 4 lungefotograferinger. Da dette tal var for lavt i forhold til mandskabsstyrken og som følge deraf en skuffelse, foretoges senere supplerende undersøgelser på sygehuset, hvorved yderligere 8 4 blev undersøgt. Der mangler følgelig endnu 89, men selv om man tager hensyn til bortrejse og syge, er dette tal for stort, og det ville være en glæde, hvis så mange som muligt af de ikke undersøgte henvendte sig på tuberkulosestationen på sygehuset fredag den 22. juli kl. 13-14 eller fredag den 12. august kl. 13-14.

Hvid trækker og gør mat i 2 træk. Løsningen bedes afleveret til Carl Rasmussen inden 1. august og først udtrukne rigtige løsning vil blive honoreret med et skakspil. Carl Rasmussen

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement