Page 30

og større profiler. Denne vanskelighed vil blive afhjulpet i sommerferien ved opsætning af en ny større recuperator.

STÅLVÆRKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

Om årets 2. kvartal kan der stort set siges, at vort største problem, at skaffe tilstrækkeligt stål til valseværkerne, også prægede dette kvartal. Bestræbelserne på at opfylde disse krav gav sig udslag i den udmærkede kvartalsproduktion af 46.700 tons, hvilket er ca. 4.500 tons mere end det tilsvarende kvartal sidste år. Ovn 3 har været afstillet for hovedreparation, ovn 4 for mellemreparation. Ovn 2 er for tiden afstillet for hovedreparation og ventes i drift midt i juli. Ved disse afstillinger har ovn 1 som sædvanligt været i drift. Bemærkelsesværdigt er reparationens stadigt aftagende længde, hvilket skyldes hensigtsmæssig planlægning med god arbejdsfordeling samt forskellige mekaniske finesser. At de øvrige igangværende arbejder skrider for langsomt frem skal være indrømmet straks, men den daglige drift går forud for alt andet, og dette kan kun betyde forsinkelse på anden front.

PROFILVÆRKET Valseværksingeniør P. W. Mortensen.

Grovværk. Værket har i det forløbne kvartal gået godt, dog har der været enkelte stop på grund af vippebord F. 1. Kølebeddingen er ændret således, at vi kan køre profilerne ud i lange længder, efterhånden som de valses. Produktionen af færdigjern og knipler har været god, dog kniber det med at holde varmen på blokovnen ved valsning af knipler

30

Finværk. I finværket har produktionen ligeledes været god, der er valset fladjern samt kamog tentorstål. Maskineriet har arbejdet tilfredsstillende, dog har vi haft et enkelt større uheld, idet et af rullelejerne i mellemværkets 1. stol brændte sammen. Det nye montageværksted er nu så langt fremme, at det vil kunne tages i brug efter sommerferie. Produktionen Grovjern . . . . . . Knipler . . . . . . . Finjern . . . . . . .

i II. kvartal: 1954

1955

5.899 tons 11.677 » 7.707 »

7.143 tons 13.934 » 10.950 »

PLADEVÆRKET Valseværksingeniør J. Skov.

Pladeværkets 3 ugers sommerferie begyndte den 26. juni. Driftsstoppene i pladeværket i årets andet kvartal skyldtes i det væsentligste sand og slagge i afskalningssystemet, at dybovnskranens kørevogn kørte af skinnerne på grund af slid på hjul og skinner, og at sikkerhedskoblingens bolte sprang i utide. Som modtræk til disse stop tilsluttes afskalningssystemet til ferskvandet, i stedet for som hidtil til Arresø-vandet. Kørevognen får nye hjul og skinner, og i april blev sikkerhedsboltenes huller revet op og forsynet med nye bøsninger. De førstnævnte ændringer udføres i sommerferien, som forøvrigt i år anvendes som alle tidligere ferier og som alle fremover vil blive anvendt — til reparationer og grundig eftersyn af værket. De største reparationer i år er nye bøsninger i lænkeled for mellemvalsens løftebevægelse, bearbejdning af stolen for nye bundvalselejer, vippebordscylindrenes plunger

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement