Page 10

tre år har man i månederne februar, marts og april kunnet finde nogle iøjnefaldende annoncer i landets aviser, annoncer, som indbyder til gratis at overvære forevisningen af tonefilmen „Dansk Staal" et nærmere angivet sted og tidspunkt. Og publikum har fulgt opfordringen. Til dato er 15.000 personer mødt op! I 1951 blev det besluttet at fremstille en ny film om stålvalseværket til afløsning af den gamle fra byggeperioden i 1941—42. Mangt og meget var i tidens løb ændret siden den første begyndelses tid, bl. a. er pladevalseværket kommet til, hvorved virksomheden blev langt større og mere imponerende. At der er interesse for vort firma ude i befolkningen, kan der ingen tvivl være om. Tænk blot på det store antal gæster, som hvert år aflægger besøg. Men medens københavnere og sjællændere forholdsvis let smutter til Frederiksværk, kan det være forbundet med noget større vanskeligheder for folk på Fyn og i Jylland at foretage et sådant besøg. Det var ikke mindst af hensyn til sådanne forhandlere, forbrugere og andre interesserede ude i landet, at filmen blev lavet. Tilmed blev det besluttet, at vi ENNEM DE SIDSTE

10

selv skulle vise filmen, hvorfor der blev anskaffet et dansk K-Z Maestro tonefilmsanlæg til 16 mm smalfilm. Dette anlæg har gjort glimrende fyldest. Trods megen transport selv ad dårlige veje har anlægget på intet tidspunkt svigtet, og såvel billedmæssigt som lydmæssigt giver dette anlæg en god og klar gengivelse. Selve optagelsen, som dels foregik på værket og dels ude i landet på forskellige virksomheder, der oparbejder vort stål, fandt sted på normalfilm, altså 35 mm bredde, som er den filmbredde, biograferne kører med. Under fotograferingen blev der „skudt" over 2.000 meter film. Af alle disse mange meter blev over to trediedele klippet fra, og resten lavet til 16 mm master og dupnegativ, hvorfra kopierne trækkes. Den første 16 mm version var færdig i januar 1953 og kunne, som de fleste sikkert husker, præsenteres ved en række søndagsforestillinger i Kosmorama. Denne udgave havde en spilletid på 30 minutter. Af normalfilms-materialet blev der fremstillet en koncentreret udgave med en spilletid på kun 11 minutter. På grund af emnets almene, kulturelle interesse og filmens kunstneriske værdi fattede Statens Film-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1955

Advertisement