Page 32

Der findes også andre apparater med samme formål, og værket ville selvfølgelig søge efter midler, som med største sikkerhed kan beskytte mod flere ulykker. Men tusinder landet over, herunder skibsværfter og industrien iøvrigt, anvender ikke sådanne ekstra sikringsmidler, idet man hidtil ikke har haft nogen grund til at mene, de var nødvendige, ligesom det ikke fordres af direktoratet for arbejdsog fabrikstilsynet. Udenfor sagen vedrørende ilt og gas

påpegede Josef Nielsen, at det af sikkerhedsmæssige grunde ville være ønskeligt at have et manøvrehus udført i stålplade ved knippelsaksen i grovværket, idet saksmanden kunne føle sig noget usikker overfor de lange emner fra 3. og 4. stol. Tillige påpegede han det faremoment, der havde vist sig, ved at tråden fra trådvalseværket enkelte gange havde været helt ovre ved vippebordene i grovværket. Begge sager er henvist til afdelingerne. K. N.

kommer sammen, drøfter vi naturligvis tidligt og silde de kære børn. Blandt drøftelserne vil der næsten altid vise sig problemer, og et af de oftest tilbagevendende er netop dette, at en eller anden mor kæmper med et barn, der ikke vil spise, har det lægerne kalder spisevægring. Og hvor er det svært for en mor, der skal gennem en sådan periode. Tidspunktet indtræder ofte, når barnet har passeret de første par år. Hvad skal man stille op med denne lille mund, der snerper sig sammen, hvergang man stiller med maden? Ofte prøver man at give barnet netop de retter, som det tidligere jublede af henrykkelse over, men ligegyldigt hvor meget man kræser op, ligegyldigt hvor meget

man søger at overtale, resultatet er og bliver negativt. Søger man læge i sin angst for, at barnet skal tage legemlig skade af sin sultestrejke, får man ofte at vide, at det nok kun er en overgang osv. Og har lægens indgående undersøgelse vist, at intet legemligt danner grundlaget, ja, så må man i reglen gå med den trøst, at barnet nok instinktivt vil indtage føde til at opretholde livet. Men dette er ikke trøst nok for en mor. Hvad skal man dog gøre? Først og fremmest ikke gøre maden for fed og mættende i det forfængelige håb, at så er hver mundfuld man under tvang putter i sit barn, dog så meget mere nærende, thi den fede mad vil kun yderligere fremelske madlede. Og tvang skal man holde sig langt fra. I det hele taget skal barnet have så få tilskuere som muligt ved måltiderne.

ÅR MØDRE

32

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Advertisement