Page 21

INDKØBSKONTROLLEN J. Godiksen

lyder en stemme i telefonen, og det spørgsmål forekommer jo en noget mærkeligt, når man sidder midt i sit arbejde og har vældig travlt. Men det var altså redaktøren af „Stålbåndet", der ønskede at genoptage sin artikelserie „Hvad bestiller vi?" med en beretning om, hvad der foregår i INDKØBSKONTROLAFDELINGEN. Som navnet siger, foretages der her en kontrol af samtlige indkøb, og for at denne kontrol kan være effektiv, må alle indkøb eller rekvisition af arbejde, der ønskes udført af fremmede firmaer, foregå skriftligt. Afdelingen får så kopi af samtlige udskrevne rekvisitioner og for de større ordrers vedkommende kopi af den pågældende ordreskrivelse. Disse større ordrer er delt op i grupper efter vareart, S-ordrer for sten-ordrer, E-ordrer for entreprise VAD BESTILLER DE?",

ordrer (maskinkøb, bygningsarbejder etc), Gordrer for grovværksvalser etc., og for hver ordre oprettes et ordrekort, der indeholder oplysning om kvalitet, pris, leveringstid, leveringsbetingelse o.s.v. De noteres samtidigt op til den forventede leveringsdato, så rykning kan foretages, hvis levering ikke allerede har fundet sted. Samtlige fakturaer bliver straks ved modtagelsen efterregnet og nummereret, hvorpå de bliver sendt til kreditering i bogholderiet. Dernæst kommer selve kontrolarbejdet, idet fakturaerne sammenlignes med de afgivne ordrer, og det kontrolleres, om de indgåede aftaler m. h. t. pris, kvantum o.s.v. er overholdt. Ved hjælp af ankomstsedler fra magasin eller pladsformand kontrolleres, om varerne er kommet, og om kvantummet stemmer. På grundlag af noteringerne på ordrer og ankomstsedler foretages kontering, hvorpå fakturaerne går til debitering i bogholderiet. Endelig samles fakturaerne i de efterhånden velkendte mapper og sendes til endelig godkendelse hos modtager og bestiller af de pågældende varer. Skrotfakturaerne får en særlig behand-

21

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1955

Advertisement