Page 23

i det store hospital står et smukt træ. Betænksomt har man her for år siden plantet en grædepil, som til trods for sit navn er til stor opmuntring for ham under hans sygdom, især om natten, når månen langsomt sejler bagved den pompøse, bladløse krone. Nu ligger han og fryder sig over grenenes netværk, der danner de fineste arabesker i månestrålerne. Besynderligt så mange oplevelser han har haft netop i måneskin, og uvilkårligt glider tankerne tilbage i tiden til hans ungdom, da han engang var distriktslæge højt oppe i Norge et godt stykke nord for polargrænsen. Her var i sandhed månelys så stærkt som ingen andre steder, og han mindedes tydeligt et sygebesøg, som imod al forventning forløb godt. Snart er han opslugt af erindringen om DEN FOR HANS VINDUE

denne unge mands oplevelser i det store, betagende land. -- -Det er sent på eftermiddagen i den strengeste vintertid. For to timer siden blev kursen ændret til ret øst, og sejladsen gennem den lange fjord lakker mod enden. Distriktslægen kender farvandet ud og ind. Snart udvider fjorden sig, og snart snævrer den sig sammen, så de høje fjelde på begge kyster synes at berøre hverandre og først, når man er kommet ganske nær, åbenbares en lille snævring, som båden for fuld fart styres ind i. En sjælden gang får man øje på et par huse, som klynger sig til hinanden på den smalle strandbred. Det sorte vand er glat som et spejl. End ikke en enkelt krusning forstyrrer den dystre flade, og luften er ganske stille. Men foroven langs fjeldenes sider hvirvler den løse sne på enkelte pletter vifteformet af sted og røber, at heroppe blæser det en kende. Den arktiske fimbulvinter hersker knugende over landet, og jo længere man kommer østover, desto strengere regerer den. Her i bunden af fjorden fryser det over tredive grader, og lægen ved, at det vil blive endnu koldere. Forude i måneskæret ses nemlig spiralformede tågetotter, der langsomt snor sig op af vandet. Nordlændingen kalder dette fænomen for frostrøk, og snart fornemmes virkningen heraf. Kulden træn-

23

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1955

Advertisement