Page 22

Efter en kort gennemgang af basicitetens vigtighed for en charges føring og af tidligere kendte subjektive såvel som objektive metoder, omtales den af W. A. Smith, I. Monaghan og W. Hay udfundne metode, som forfatterne har valgt at viderebearbejde, idet den med ca. 20 minutters bestemmelsestid må anses for at være for langsom til praktisk brug. Det er lykkedes at få bestemmelsestiden trykket til 8—10 minutter, og i artiklen eftervises metodens nøjagtighed, ligesom apperaturopstilling og fremgangsmåde beskrives indgående. Artiklen slutter med at påvise, hvad den

rutinemæssige bestemmelse af slaggens basicitet for hver charge har betydet på DDS. Udover at analyserne træffes 20 % bedre, er der opnået en besparelse på 7 kg kalk pr. ton stål samt et manganudbytte, som er 3 % højere, alt eftervist på 180 charger før og efter udførelsen. Hurtigmetoden har nu været i brug i over 2 år ved hver eneste charge og er i den grad gået i blodet, at den ikke kan undværes, og ingen tænker på, hvilket arbejde der ligger bag. Derfor er det interessant og morsomt i dag at få på tryk, hvad laboratoriet og praktikeren dengang gjorde sig af tanker for at forbedre produktionen.

Som et led i arbejdet med at finde god fritidsbeskæftigelse til store børn og unge mennesker i ejendommene på „Magleblik" har DDS indrettet et bordtennislokale i kælderen på Solsortesti. Der bliver sørget for net og bord, medens spillerne selv må anskaffe bolde og bats. I samme lokale er tillige opstillet et bobspil. Begge dele står til beboernes disposition, idet voksne (15 år og derover) spiller fra kl. 19 til kl. 22, medens piger og drenge (9 til 15 år) spiller fra kl. 8 til kl. 19. K. Melchiors.

22

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1955

Advertisement