Page 13

— turen omkring Arresø, Danmarks største sø, som i sin tid skabte betingelserne for anlæg af en by netop på det sted, hvor Frederiksværk kom til at ligge. Tilløbene til søen førte stadig vand ud i den, og da afløbene efterhånden stoppede, bl. a. på grund af sandfygning, steg vandstanden år efter år. Myndighederne havde altid klager fra bønderne ved søbredden over, at deres jord blev ødelagt — noget, der jo heller ikke er ukendt i vore dage. På Frederik den Fjerdes tid blev klagerne så vedholdende, at man bestemte sig til at skaffe Arresø et nyt og effektivt afløb, og i årene 1717—19 blev den nuværende kanal, åen, som den kaldes, gravet mellem søen UNDREJSEN ER ENDT

og fjorden. Der er en tradition, som siger, at gravearbejdet udførtes af 500 svenske krigsfanger, som var taget, da general Magnus Stenbock under den store nordiske krig i 1713 måtte overgive sig med hele sin hær, 11.000 mand, som havde været indesluttet i fæstningen Tønningen ved Eiderens munding. Det er dog ikke helt rigtigt. Der beskæftigedes 100 svenske fanger ved kanalgravningen, men størsteparten af arbejderne var sjællandsk mandskab. Svenskerne lå i lejr i skoven i nærheden af det nuværende løvdalskryds. Stedet kaldes den dag i dag „Svenskelejren". Husene i Havnegade, som hedder „Svenske Række", har derimod ikke noget at gøre med krigsfangerne. Her boede en del svenske bomuldsvævere, som var be-

13

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1955 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1955

Staalbaandet - 1955 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1955

Advertisement