Page 35

STÅLVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen. Ovn 1 var i drift til 28.-8., hvor den blev sat ud til mellemreparation og reserve. Ovn 2, 3 og 4 har haft mellemreparationer og er i drift. Driften har været af normal karakter, dog præget af ferietiden. Produktionen udgjorde ca. 40.300 tons eller 2.000 tons mere end i samme kvartal sidste år. Bortset fra en uheldig episode er arbejdet gået støt og godt, hvilket også har givet sig udtryk i en stadig øget produktion. I de 3 forløbne kvartaler er ialt produceret 120.000 tons blokke, hvilket vil sige, at med en stadig god arbejdsindsats, agtpågivenhed og påpasselighed hos den enkelte arbejder og funktionær synes det muligt at nå en produktion på ca. 164.000 tons i 1954. PR OF IL VÆ RKET Valseværksingeniør P. W. Mortensen. Grovværk. Kvartalet begyndte med sommerferie fra 11.-7. til 1.-8. I Ferien blev hovedmotoren, som var på 1200 HK, udskiftet med en ny på 2400 HK, og der kan nu arbejdes med 2 blokke i værket på samme tid uden ulemper. Hjælpemaskinerne blev gennemgået og repareret. Varmsaksen blev således hovedrepareret og forsynet med et vippebord for aflastning af rullebanen under klippet,

og skrotmulten er nu anbragt i en vandfyldt betongrav, så de afklippede stumper hurtigt bliver afkølet. Ved blokovnen var det kun nødvendigt at foretage småreparationer, men bloktrykkeren fik en større reparation. Valsestanderne i 4. stol blev demonteret for udboring af lejer til hængslerne. Vippebord F1 blev forsynet med kraftigere krumtap og ny hovedaksel for kørsel. Produktionen har været god, ialt blev der valset 6976 tons færdigjern. Vi har været gennem hele valseprogrammet, og valsningen er forløbet uden større uheld. Finværk. Produktionen har været stærkt præget af fladjernsvalsning og valsning af profiljern. Ialt blev der valset 7.377 tons færdigjern. I sommerferien blev der foretaget en del ombygninger og reparationer, således blev knippelovnen hovedrepareret. Mellemværket blev forsynet med et nyt forgreningsgear og den gamle hovedmotor på 500 HK udskiftet med den tidligere hovedmotor for grov værket, som er på 1200 HK, hvilket har medført, at der med sikkerhed kan arbejdes med flere knipler i værket på een gang. Foruden talrige mindre reparationer fik ekscenterkølebeddingenen længe tiltrængt hovedreparation og arbejder nu upåklageligt. (fortsættes side 30)

35

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1954

Staalbaandet - 1954 - nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1954

Advertisement