Page 34

I slutningen af maj resp. begyndelsen af juni begyndte udlandet at sætte priserne op, og i dag er de 4—6 dollars højere end i april. Vi har ventet med at forhøje vor grundpris med kr. 25,00 pr. ton til 1. oktober foreløbig gældende for 4. kvartal d. a. Efterspørgslen er meget stor, særligt for finjern, og vi er fuldt beskæftiget, hvilket forhåbentlig vil vedvare ind i næste år. For skibspladers vedkommende er den mangel, der hidtil har gjort sig gældende, afløst af rigeligere udbud, hvilket har trykket priserne. Imidlertid har de sidste dages rapporter fra udlandet vist nogen stigning; vi håber, at prisen efterhånden kan bringes op på et noget mere lønnende niveau. Vi er dækket ind med ordrer på plader til midten af næste år. Sluttelig omtalte formanden, at årsregnskabet siden sidste møde var blevet udsendt til tillidsmændene, og spurgte, om der i denne forbindelse var noget spørgsmål.

Dette var ikke tilfældet. Frode Jacobsen ønskede i denne forbindelse at fremføre arbejdernes og hjælpefondens tak for den gave på 50.000 kr., som selskabet atter i år havde skænket hjælpefonden. Efterhånden som arbejderstaben blev ældre, ville der være behov for en stor kapital i fonden.

14. Eventuelt. Frode Jacobsen ville gerne have indført, at nyansatte hurtigst muligt blev tuberkuloseundersøgt. Man var af den formodning, at ordningen allerede var etableret, men sagen vil nærmere blive undersøgt. Carl Rasmussen nævnte, at der manglede en dør og et stykke mur i reparationen i pladeværket. Endvidere kom man også ind på spørgsmålet vedrørende muren mellem profil- og pladeværket. Begge dele vil hurtigst muligt blive bragt i orden. BC .

3. november. Rose Ejner Edellund Carlsen, »Strandgaarden«, Strandvejen 46, Frederiksværk. Reserveholdet. 22. november. Jacob Olsen, Frederiksværkgade 91, Hillerød. Lager & Ekspedition. 16. januar. Viggo Marius Pedersen, Gulspurvevej 1, st. th, Frederiksværk. Stålværket. 17. januar. Eigil Christian Sørensen, Centralcaféen, Frederikssund. Reserveholdet. . 50 ÅR 24. oktober. Laur. Johs. Holm Jensen, Tibirke Sand, pr. Frederiksværk. Lager & Ekspedition.

34

60 ÅR 7. november. Chr. Oskar Hessner, Nørregade 24, Frederiksværk. Rep.værkstedet.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1954

Staalbaandet - 1954 - nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1954

Advertisement