Page 9

SKI BE og et tab af 121 menneskeliv er status for følgerne af skøre brud i årene 1947—53. Katastrofale revner i skibe har altid været kendt, men først ved overgangen fra nitning til svejsning blev de betydende faktorer. Forkert er det dog direkte at give svejsningen skylden. Lige så megen betydning har den øgede anvendelse af svære plader haft, idet svære plader i uelastiske konstruktioner og stål med tilbøjelighed til skørhed ved lave temperaturer har ført os ind i tilstande, hvor skibskonstruktoren alvorligt må overveje mulighederne for bruddannelse. Som et eksempel på løsning af problemet ved anvendelse af det rigtige materiale i forbindelse med elastisk konstruktion finder vi Kockums særegne overgang fra dæk til skibsside — se fotografiet. Da der ikke ligger svejsesømme i selve rundingen, kan materialet tåle overordentlige deformationer uden fare for revnedannelse, og som yderligere sikkerhed er der anvendt et engelsk specialstål, der selv ved sibiriske temperaturer ikke er i stand til at forplante revner skørt. Ganske aktuelt har vi selv tilfældet med tankskibet ..Briggit Mærsk", der mine-

Svejste skibe Skøre brud Slagprøvning Civilingeniør Caprani Winkel

sprængtes i Jammerbugten på sin jomfrurejse. Godt svejsearbejde fra Odense Staalskibsværft i forening med gode plader fra DDS indskrænkede skaden til en række bulede bundplader, uden at der kom en eneste lækage. Når man står overfor vanskeligheder med materialer, er det nødvendigt at finde prøvemetoder, så at man ved forsøg i økonomisk skala kan skille egnet fra uegnet. Kemiske analyser sikrer os materialernes renhed og korrekte sammensætning, trækprøver dokumenterer den nødvendige styrke, bøjeprøver viser materialernes egnethed til koldbearbejdning o.s.v. Alle disse prøver er almindelig anerkendt over hele ver-

Kockums specielle overgang fra dæk til skibsside fotograferet på nybygning.

9

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Advertisement