Page 31

Be r e t n in g f r a b e d r if t s læ g e n FOR JANU AR KVART AL 19 54

I januar kvartal har der været foretaget 116 undersøgelser. Enkelte omflytninger har derefter fundet sted. Da det viste sig, at to på DDS beskæftigede arbejdere led af lungetuberkulose, blev af sikkerhedsmæssige grunde den 26.-2.-1954 på Tuberkulosestationen foretaget en undersøgelse af de arbejdskammerater, som særlig kunne have været udsat for smitte. Der blev foretaget 55 gennemlysninger og 29 tuberkulinprøver med det resultat, at ingen af de undersøgte var angrebet af lungetuberkulose. Erik Steenberger. Frk. Gerda Mogensen.

Frk. Gerda Mogensen blev udlært den 3. april 1954.

* Vor første lærling i el-værkstedet blev udlært som elektromekaniker den 31. marts 1954. Som svendestykke udførte Poul Frederiksen en aftrækker samt beviklingen af en elmotor, tillige smedede han en mejsel og en kørner. Arbejdet fik ved bedømmelsen karakteren »vel udført«.

Poul Frederiksen.

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Advertisement