Page 30

Frode Jacobsen omtalte et eksperiment med højfjeldssol ved en dansk fabrik. Der skulle herom være udarbejdet en rapport, som viste, at sygedagene var blevet væsenligt reducerede. Ledelsen ville bede bedriftlægen gøre sig bekendt med denne rapport, men stillede sig iøvrigt noget skeptisk overfor de nævnte resultater, ligesom den forudså, at en gennemførelse af et lignende eksperiment på DDS ville støde på uhyre praktiske vanskeligheder. På ledelsens foranledning drøftede man en ordning for udbetaling af hjælp til gen-

anskaffelse af arbejdstøj, som måtte være blevet ødelagt ved ulykkestilfælde. Man havde i denne forbindelse tænkt sig en ordning, der skulle administreres af et udvalg af hjælpefondens bestyrelse. Frode Jacobsen, der er formand for hjælpefonden, ville gerne se på et foreslag og forelægge det for bestyrelsen. Da det næste møde i samarbejdsudvalget først vil finde sted et par måneder efter generalforsamlingen, gav formanden fortroligt nogle Forhåndsoplysninger om regnskabet for 1953. B.C .

Man spørger: Hvad er i kvartalet mon sket? Ja, »Greven af Luxembourg« har vi jo set! Der sad vi på bænkene trykket flade, jublede, klappede alle så glade. Til foredrag ikke så gerne man går, vi søvnen dog bedst på sofaen får! Hvis tørst efter kundskaber trænger sig på, så har vi jo radioens »Ud i det blå«.

Man byggede, ændrede, byggede om, med »administrationen« det gik som i Rom. Men nu er det færdigt, det fine palads med snoede trapper, med blomster bag glas, med gummi på gulve (dog ikke på vægge) og kantede sæder på »slippe og trække«. Her alt nu er præget af borgerlig hygge, kun findes i hallen det sælsomste stykke, som siges at være et kunstnerisk ur fra Nürnbergtidens så smukke kultur.

Se tillidsmænd er af den udvalgte slags, hvis noget med mester, så er de der straks, og indbyrdes enighed råder så smukt, blot ikke naturen får magt over tugt.

30

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Advertisement