Page 28

syntagen til de indhøstede erfaringer mente formanden, at det før næste sæson måtte overvejes, om det er rimeligt at fortsætte med disse aftener.

Møde tirsdag den 6. april 1954. Deltagere: A.-gruppen: A. Østergaard, J. Skov, K. Schaldemose, K. Nielsen, P. W. Mortensen, Børge Jensen, B. Christiansen. B.-gruppen: E. Ambus, Frode Jacobsen, M. Søgaard, K. Nachmann,. Henning Nielsen. Stålværksrepræsentanten var ikke mødt.

2. Parkering. Den ved sidste møde refererede drøftelse af parkeringspladsens udnyttelse er blevet siddet fuldstændig overhørig. Ambus rejste derfor igen spørgmålet og mente, at der måtte tages fat med en lidt mere håndfast vejledning af de kørende, ligesom han også foreslog at opsætte opslag på de pladser, der ønskes reserveret for værkets gæster.

3. Skabe i badebygningen. 1. Gennemgang af punkter fra sidste møde. Ingen af punkterne fra sidste møde gav anledning til drøftelser, dog ønskede formanden at kommentere den afholdte foredragsrække. Det var formandens opfattelse, at de arrangementer, værket efter opfordring og med bistand af tillidsmændene har afholdt i vinterens løb, måtte ses som en helhed. Det havde derfor været værket en stor skuffelse, at foredragsrækken havde samlet så ringe tilslutning, særlig når dens kvalitet og emnevalg tages i betragtning. Det var naturligvis klart, at mange kunne være forhindret i at give møde på grund af deres arbejde, men det var på den anden side også klart, at teateraftenerne, der havde samlet en overvældende tilslutning, måtte være handicappet af samme forhold. Under hen-

28

Dette punkt var rejst af B.-gruppen. K. Nielsen oplyste, at mange skabe særlig i stueetagen var i dårlig forfatning. Der er ankommet og opstillet 50 nye skabe. De gamle skabe, der nu er blevet stillet til side, vil blive undersøgt af fabrikanterne af disse stålskabe for at se, om der er mulighed for at reparere dem, og det vil samtidig blive undersøgt, om de i brug værende skabe med fordel kan repareres. Det erkendtes, at forholdene ikke er tilfredsstillende, og de vil på den ene eller den anden måde blive bragt i orden. I denne forbindelse kom man iøvrigt ind på en drøftelse af badebygningens udseende, og man var enige om, at en forbedring kunne være tiltrængt. Det oplystes, at såvel installation af oliefyr som fjernvarme var genstand for overvejelser. Frode Jacobsen gjorde opmærksom på, at

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Advertisement