Page 27

FR A AFDELINGERNE STÅLVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen. I januar kvartal har alle fire ovne været mere eller mindre i drift, idet samtlige ovne i kvartalet har været af stillet for mellem- og hovedreparation. Disse reparationer kan dog siges at være normale, og vi har nået det pæne kvartalsresultat af: 38.251 tons eller ca. 12.000 tons mere end sidste års meget handicappede kvartal. Iøvrigt har der hersket normale tilstande i stålværket. Forskellige projekter foreligger, der tager sigte på at forbedre chargeringso. a. forhold. Et nyt diesellokomotiv er sat i drift.

PR OF IL VÆ RKET Valseværksingeniør P. W. Mortensen. Grovværk.

Grovvalseværket kom først igang onsdag den 6. januar 1954, idet en reparation af blokovnen, som fandt sted i helligdagene, først blev klar denne dag. Den nævnte reparation omfattede også nogle ændringer af partiet omkring topbrænderne, som har vist sig meget fordelagtige for ovnens drift. Værket har i det forløbne kvartal arbejdet godt, og vi har været næsten hele valseprogrammet igennem. Iøvrigt er værket hårdt belastet med valsning af knipler til finværket, hvis produktion har været i stærk stigning. Timeproduktionen af knipler er også steget, idet der efter finværkets ombygning anvendes større knipler end før, op til 100x100 mm og med en stykvægt på ca. 200 kg.

Finværk.

Efter en grundig gennemgang af armaturer o. 1. samt ved anbringelse af valseplader i mellemværket er finværket blevet særdeles effektivt, og knippelovnen sætter nu grænse for produktionens størrelse. Tidligere har der udelukkende været anvendt kokilhærdede valser, men der er nu indlagt stålvalser, som viser sig at give mindre anledning til »rufning«, medens slidfastheden regnes at være mindst lige så stor som for de kokilhærdede valser. I januar er der valset fladjern, i februar kamstål og tentorstål, og i marts blev der valset rundjern og fladjern. Produktionen af færdigjern var i januar kvartal: Grovværket ............................. 9.365 tons Fin værket ............................... 10.242 » Ialt .......................................... 14.607 tons PLADEVÆ RKET Valseværksingeniør J. Skov. Det er forår, og vi går den lyse tid i møde i glad forventning til det nye arrangement til løsning og fjernelse af glødeskal fra pladerne. Samtidig med at vi byder dette arrangement velkommen, tager vi afsked med saltet, som — ret skal være ret — har været os en god hjælp til løsning af glødeskal og en attraktion for vore gæster. Men afskedens time er ikke svær, idet saltet har givet anledning til adskillige bekymringer med hensyn til tæringer — specielt tænkes på rullelejerne i de nye vippeborde. I kvartalets løb er knækket en del kløverbladskoblinger og bolte i sikkerhedskoblingen. Efter at have forstærket begge dele er det gået godt. Produktionen i: 1. kvartal 1953 ........................... 14.100 ts. 1. kvartal 1954 ........................... 19.500 ts.

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Advertisement