Page 21

- et uskyldigt lydende ord, men et ord med en usædvanlig ophidsende virkning på de fleste mennesker i det gamle Frankrig. Det stammer fra det middelalderlatinske gabella, som vistnok er afledet af det arabiske kabala, hvilket betyder skat. Sandt nok, heller ikke nu til dags fremmes lune og godt humør ved tanken om tyngende skatter; men la gabelle var en i bund og grund uretfærdig skat, der var lagt på salt, et stof, ingen mennesker kan undvære, og som er lige nødvendigt for fattige og rige. Og den administreredes med en enestående brutalitet, som nødvendiggjorde et stort politiopbud. Sagen var, at staten havde sine egne saltudsalg med høje priser, og dertil kom, at det var pålagt enhver indbygger fra syv års alderen at forbruge mindst 3,5 kg salt årligt. Intet under, at denne plage forsvandt ved revolutionen. Fra ældgamle dage har man været klar over saltets uundværlighed, og i Orienten har man desuden tillagt det en rensende egenskab. Det er derfor meget forståeligt, at Jesus hædrer sine apostle med betegnelsen »verdens salt«. Salt blev brugt ved ofringer, og da salt og brød var livsvigtige næringsmidler, blev det givet gæster som tegn på venskab, ofte tillige som et symbol på et ABELLE

forbund mellem to parter. I den græskkatolske kirke er nadverbrødet derfor næsten altid saltet. I den danske middelaldertid træffer man en lignende tankegang. Salt og brød blev overrakt i et nyt hjem, og salt og brød var et afværgende middel mod djævelen. Mærkeligt nok kunne ugudelige personer benytte det samme middel til at hidkalde djævelen. Børnelegen »saltebrød«, der kendes over hele landet under forskellige betegnelser, var oprindelig en kåd parodi på denne form for djævlemaning. Alle jordens folk kræver salt for at kunne leve. Tilsyneladende findes stammer, hvor nydelsen af salt er ukendt. Dette gælder beduiner og flere andre nomadefolk, samt eskimoer og enkelte andre under lignende livskår levende folkeslag. Kød og animalske produkter udgør hovednæringen for disse mennesker, og i blod og vævsvædske findes netop saltet opløst. Planter indeholder næsten intet salt, og de folk, der udelukkende er vegetarianere, må skaffe sig salt på anden vis. Mange afrikanske negerstammer kan kun få salt ved at blande føden med asken af natronrige planter eller ved at købe det, hvorfor fra gammel tid tuaregerne har haft en god indtægtskilde ved salthandel med 21

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1954

Advertisement