Page 31

Fællesklubben på DDS runder s nart de

At det gamle ordsprog »sammenhold giver styrke« ikke blot er en tom frase, som nu og da bliver brugt i agitationens tjeneste, beviser det arbejde, som de forskellige klubber på DDS gennem årene har udført til fælles gavn for den samlede arbejderstab. Da de lokale klubber i sin tid blev stiftet, blev man hurtig klar over, at såfremt de store opgaver i fællesskabets interesse skulle løses, måtte man løfte i samlet flok, hvorfor der efter nogle indledende møder blev stiftet en fællesklub, der første gang så dagens lys den 19. marts 1944. 10 år er jo ingen lang tid, men når man ser tilbage fra den første vanskelige tid og til nu, er det ikke småting Fællesklubben gennem et utrætteligt og til tider vanskeligt arbejde har fået udrettet. Rom blev ikke bygget på een dag, og Fællesklubbens medlemmer har heller ikke fået alle ønsker opfyldt, så alene af denne grund, og selvfølgelig af mange andre, er bestyrelsen på vagt over for eventuelle problemer. Fællesklubben er gennem de 10 år blevet ledet af følgende 4 formænd (fællestillidsmænd) : Erik Jensen, Joseph Nielsen, Frode Jacobsen og den nuværende formand Børge Pedersen, der alle i god forståelse med deres kolleger har udført et stort arbejde for at gavne deres stand, men da det vil føre for vidt blot at nævne en brøkdel af de opnåede goder, skal vi kun nævne nogle enkelte ting, som Fællesklubben i samarbejde med værkets ledelse har løst: oprettelse af spareklub og hjælpefond, udbygning af samariterordningen, forbedring af sikkerhedstjenesten, imødegåelse af erhvervssygdomme (især kulosforgiftning), begrænsning af overarbejde og medvirkende til forbedring af omklædnings-, spise-og marketenderiforhold. Stålbåndet gratulerer med den »runde« dag og ønsker fortsat fremgang for klubben og dens medlemmer. E. J.

Efter i godt 3 år at have ledet vor salgsafdeling på fremragende måde fratrådte Jørgen Nygård i december sin stilling for at overgå til selvstændig virksomhed. Stillingen som salgschef er overtaget af Viggo Andersen, der tidligere i 16 år har været ansat ved Viggo Andersen. jernfirmaet Oluf Rønberg og før den tid ved A/S Jernkontoret. Viggo Andersen har således de bedste forudsætninger for at lede den ikke mindst vigtige gren af vor virksomhed, nemlig den der skal sælge, hvad vi producerer. Velkommen.

Stålbåndet har mistet en værdifuld medarbejder, idet hr. Østergaard Nielsen er rejst fra værket midt i december. Østergaard Nielsen var mellem pionererne fra Stålbåndets beskedne begyndelse, og har siden virket som Stålbåndets dygtige og virksomme redaktionssekretær. Han Østergaard Nielsen. havde en fremragende evne til at skabe kontakt til alle sider, og det er ikke en almindelig høflighedsfrase, når det siges, at vi vil savne ham inden for Stålbåndets redaktion. Vi siger ham tak for godt samarbejde i den forløbne tid og ønsker ham held og lykke i fremtiden.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement