Page 3

D i re k t ør A. Øs t e rg a a rd

vi S ER TI LBA G E på det forløbne år 1953, har det mest karakteristiske været de mange og store udvidelser, nyanskaffelser og forbedringer, der har fundet sted i så at sige alle afdelinger, muliggjort af den stadig førte konsolideringspolitik. I stålværket er ovn nr. 2 ændret fra 45 tons til 110 tons pr. charge. I støbegruben er kranbanerne blevet forstærket for at kunne bære den nyanskaffede 110 tons støbekran. I pladeværket er monteret ny sikkerhedskobling og nye vippeborde, samt bygget en ny dybovn. I mellemværket yderligere en valsestol. Finværket har fået ny 3. og 4. stol, der muliggør hurtigere og nøjagtigere valsning, og trådværket er forsynet med yderligere ÅR

4 nye stole, hvorved opnås hurtigere valsning af tråd helt ned til 5—5,5 mm diam. I reparationsværkstedet er anskaffet en ny valsedrejebænk og flere andre værktøjsmaskiner. På pladsen mod øst er opført et anlæg for tentorstål. Der er anskaffet en ny vognvægt ved porten — en af landets største — 30 tons bæreevne og 14 meter lang bro. Endvidere 2 automatiske specialvægte på færdiglageret, alle 3 så fintfølende, at det næsten vil være nødvendigt at korrigere efter vindstyrken. Til slut skal nævnes den nye olietank, der rummer 3.000 tons, d. v. s. een måneds forbrug. Anskaffelse af denne tank har muliggjort større samlede køb af olie til betydeligt lavere priser end forhen. Selv om det er i produktionen, vi skal tjene vore penge, har vi på grund af pladsmangel også måttet ofre et beløb på at udvide kontorbygningen med en fløj mod syd. Det er klart, at alle disse ombygninger og udvidelser ikke har kunnet foretages

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement