Page 29

Grovværket stod stille mellem jul og nytår for reparation af blokovn, vippeborde m. m.

Fra A F D EL IN G ER N E STÅLVÆRKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

Oktober kvartal er det eneste i 1953, hvori vi har haft normal drift. I de øvrige kvartaler har driften mere eller mindre været berørt af ombygninger og forbedringer, og vi har således haft en del produktionstab at indhente, hvilket da også i høj grad er sket. Resultatet af ombygningen og det gode samarbejde mellem ovn og grube har ført til, at vi har været i stand til at køre med fuld indsats på samtlige store ovne, hvilket har givet os en slutspurt, hvor der har været fart over feltet. SM-ovne nr. 2, 3 og 4 har været i drift hele kvartalet og har produceret ca. 40.500 tons eller ca. 2500 tons mere end i samme kvartal i fjor. Ikke mange vovede ved kvartalets begyndelse at tro, at den projekterede årsproduktion på 142.800 tons ville blive nået, men det lykkedes — næsten. Årsproduktionen blev 142.500 tons. PROFILVÆR KET Valseværksingeniør P. W. Mortensen. Grovværk.

I det forløbne kvartal har grovværket gået godt, der har været et enkelt haveri af større art, da en kobling mellem valserne sprængtes, og spindlen gik i klemme, hvorved en valsetap knækkede. Næsten hele valseprogrammet er valset. I- og U-jerns valsningen forløb godt og uden uheld. Den indkøbte valsedrejebænk er hjemkommet og monteret, der regnes med at bænken går i produktion i første halvdel af januar 1954. På færdiglageret er installeret 2 stk. nye vægte med automatisk trykanordning; disse vægte regnes at komme i drift i begyndelsen af januar 1954.

Finværk.

Finværket har i det forløbne kvartal været igennem hele valseprogrammet, men produktionen har ikke været helt så god som ventet, da de rigtige kalibreringer endnu ikke er tilendebragt, og rutinen med indstilling af de nye værker ikke er til stede. Endvidere er der en del besvær med at begrænse hastighederne ud på kølebeddingen, men den side af sagen er under løsning og vil blive i orden i løbet af første halvår 1954. Tolerancerne og kvaliteten af det udvalsede materiale er forbedret meget foranlediget af de nye stole, og vi har i dag meget lettere ved at tilfredsstille selv de skrappeste fordringer på tolerancerne. Produktion: Grovværk.................................... 23.000 t Finværk....................................... 28.000 t Ialt for hele året.......................... 51.000 t

PLADEVÆRKE T Valseværksingeniør J. Skov.

De nye vippeborde har nu kørt på 3 skift siden midt i oktober og den femte dybovn en måneds tid, og begge dele har kørt godt — trods alt. Trods alt fordi der under montagen var nogen skepsis med hensyn til udformningen af disse vippeborde; men denne skepsis er gjort til skamme, idet pladeværket i ugerne siden ferien kun har stået ca. 4 % af arbejdstiden grundet på mekaniske stop. Desuden har værket stået ca. 10 % under nedsætning af blokke og udskiftning af mellemvalsen. Produktionen var i årets sidste kvartal 16.100 tons mod 16.800 tons i samme kvartal sidste år. Fra årets begyndelse 58.000 tons i år mod 62.700 tons i 1952. Det skal dog som trøst bemærkes, at vi til ordrer har valset den samme tonnage plader i 1953 som 1952. Når tonnagen er større i 1952 end 1953, skyldes det manglende blokke i begyndelsen af året, 10 dages stop ved montage af ny sikkerhedskobling og 33 dages stop (incl. 21 dages sommerferie) til montage af de nye vippeborde.

29

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement