Page 23

F RA BE D R IF T S L ÆGE N :

i det herrens år 1920. Den stive søndenvind synes utrættelig. I tre døgn har den larmet og raset. Ingen varme følger i dens spor. Det er et held, at aftenen er klar og skyfri. Stjernerne tindrer med en stråleglans, man ikke kender i sydligere egne. Hvis havet blot havde været roligt, kunne man bekvemt læse en bog i stjerneskæret. Som det er nu, har den unge distriktslæge nok at gøre. Kursen er nord til øst, og de høje, sorte bølger får den solide »doktor-båt« til at gire mere end godt er. Han må ordentlig stramme grebet om rattets knager, og når båden glider ned ad siden af en svær sø, er det en virkelig kunst at forhindre den i at skære alt for meget ud af kurs. Det er betryggende at vide, at Ola sidder nede ved maskinen og tager sig af den. Han er sandelig en dygtig maskinist, ND UNDER JUL

den Ola, og mellem de to i båden er der langsomt opstået et fortroligt forhold. For et halvt år siden var konversationen imellem dem alt andet end letløbende. Når den danske læge forsøgte at indlede en samtale, blev han omgående mødt med spørgsmålet: »Ka' dokker sei?«, for Ola havde aldrig i sit liv hørt et så mærkeligt sprog som dette danske, man talte i et land, der lå uendelig langt sørpå. Men nu var disse sproghindringer nedbrudt. Danskeren havde nogenlunde lært at udtrykke sig på det syngende, melodiske mål, man bruger heroppe i norsk nordland. Og Ola havde jo ret i, at der var langt til Danmarks hovedstad, lige så langt som fra denne by til Neapel. Men hvor vanskelig end styringen af båden er, kan man godt, når man er øvet, foretage de forskellige nødvendige bevægel-

23

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement