Page 18

VI KIGGER INDENFOR Erik Jensen.

ET OPRINDELIGE MARKETENDERI

i folkebygningen blev med de stadige udvidelser på værket givetvis for småt til at huse de mange mennesker, der daglig aflægger et besøg her for enten at nyde den medbragte mad eller en forfriskning under en eller anden form. Da det samtidig blev aktuelt at skaffe mere plads til bade- og omklædningsrum, løste man opgaven ved at opføre en ny marketenderibygning på pladsen nord for vandtårnet, samtidig med at den gamle »Tut« blev indrettet til omklædningsrum. Den nye bygning er en barak, der tidligere har tjent samme formål for Statens vandbygningsvæsen under arbejdet med udførelsen af Rømødæmningen. Den tjener fuldt ud til sit formål, hvad pladsforhold og udstyr angår, selvom enkelte ting ikke er så tilfredsstillende, som marketender Salomonsen kunne ønske, men der er sikkert ingen tvivl om, at disse ønsker bliver opfyldt inden længe, så der kan blive fuld tilfredshed på begge sider af »klappen«. I bygningen findes kontor, smørrebrødsstue, køkken, opvask, lagerrum, ekspedition, spisesal, mødelokale, funktionærlokaler samt diverse toiletter og ikke at forglemme, automattelefon i forhallen. Spisesalen, der kan udvides eller formindskes efter behov ved hjælp af tværgående fløjdøre, er holdt i lyse farver og møbleret med praktiske og hygiejniske 6 mands borde, hvorunder stolene efter endt brug hænges op, hvilket i høj grad er en hjælp for

18

rengøringsarbejdet, der iøvrigt er upåklageligt. Selve udsmykningen i salen er begrænset til et ur, et stort luftfotografi af Stålvalseværket samt 2 store skibsbilleder, der blandt andet viser »hvad vi er med til.« Fra forskellige sider har man hørt ønske om en eller anden form for udsmykning i salen for derved at skabe lidt mere hygge. Her var måske en opgave for værkets egne kunstnere, der jo på så mange områder har vist, at det ikke skorter på hverken talent eller opfindsomhed. Efter en frokostpause opsøger vi marketenderen for at sludre lidt om de daglige forhold i »Tutten«, hvor der hersker travlhed fra kl. 5 morgen til kl. 2330, kun afbrudt af kortere pauser. Ved en kop kaffe og en god cigar begynder vi vor lille samtale med at spørge om, hvor stort personale der kræves for at betjene de mange kunder. Der beskæftiges ialt 11 damer, hvoraf de 6 klarer ekspeditionerne, 2 madlavningen og 3 tager sig af de øvrige forefaldende arbejder, herunder rengøring i spisesalen efter hver frokost- og spisetid. Her må jeg lige pege på, fortsætter Sam, at det for os ville være en meget stor fordel, hvis gulvet i salen havde været terazzo fremfor det eksisterende parketgulv; ikke alene af hygiejniske men også af økonomiske årsager, da trægulvet kræver en ret dyr vedligeholdelse. Hvordan er du ellers tilfreds med den daglige dont? I det store og hele udmærket, dog mener jeg, at ekspeditionsforholdene ikke er så til-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement