Page 11

ERLAND GRIBSØ:

LANGE TIDER var Tisvilde et af de berømteste valfartssteder i Norden. Det var den kultus, der blev drevet med Helenes kilde og Helenes grav, der skabte stedets ry. Sagnet om den hellige Helene har flere varianter. Den mest udbredte er fortællingen om en from svensk prinsesse Helene, der blev slået ihjel i året 1140 og begravet i Sköfde kirke, som hun selv havde ladet bygge. Sköfde ligger mellem de to store søer Vånern og Vättern. Ved et under blev Helenes lig hundrede år efter hendes død ført fra Skåne til Nordsjællands kyst — på en svømmende sten. Stenen drev i land ved Tisvilde, og der ligger den endnu. Da egnens folk bar liget i land, sprang der en kilde ved stranden, og da de havde fået det på en vogn for GENNEM

at føre det til Tibirke kirke, åbnede skrænten sig for dem. Det er den nuværende kløft ved kilden. På vejen ind til kirken skete det imidlertid, at mandskabet talte uhøviske ord, og straks blev Helenes lig så tungt, at det var umuligt at komme videre med vognen, ligegyldigt hvor mange heste man spændte for. Man begravede så liget der, hvor man var nået til, og her har siden Helenes grav været. En anden overlevering gik ud på, at munkene fra Asserbo havde stjålet liget i Skåne og ført det til Nordsjælland for at slå mønt af Helenes helgenry. Det har slet ikke noget på sig, hvad man bl. a. kan se af, at liget endnu i 1596 lå i Sköfde kirke. I virkeligheden er Helenes »grav« ved Tisvilde oprindelig en jordforhøjning omkring en stensat kiste, altså en oldtidsbegra11

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Staalbaandet - 1954 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1954

Advertisement