Page 3

ERLAND GRIBSØ:

LANDSKABERNE omkring Arresø hører til de egne i Nordsjælland, der omtales længst tilbage i tiden. Havet stod tidligere meget højere end nu, og der var en mængde indskæringer, fjorde og sunde. Halsnæs bestod af tre øer, og en fjerde ø var de nu værende Kregme og Ølsted sogne. Tænker ma n sig alle de slugter og lavninger, vi nu kender, sat under vand, får man en forestilling om, hvordan Frederiksværkegnen — længe før der var noget, der hed Frederiksværk — har set ud. Arresø var en fjord, en arm af Kattegat. Indløbet var, hvor nu Ramløse å løber. Det er den å, som Bækkebroen fører landevejen over, nord for Sandkroen. De store moser ved Ramløse og Tibirke er gammel havbund. Et sund gik nord om Vinderød sogn, østen om Kregme og Ølsted og mundede ud i

Roskilde fjord ved Havelse mølle, hvor nu åen er den sidste rest a f den gamle vandvej fra Arrefjord til Roskilde fjord. Et andet sund gik fra Kattegats-indløbet stik syd på ud i fjorden ved Osebro, som. har sit navn efter broen, hvor Lynæsvejen går over Arrenakke å. Tidligere lå broen endnu nærmere ved åens udløb i Roskilde fjord, end den gør nu. »Os« betyder »munding«, altså i dette tilfælde »åens udmunding i fjorden«. Et navn som »Åsebro« er derfor ikke så heldigt, selv om det måske lyder mere romantisk. Det samme ord »Os« skjuler sig i navne som Aarhus (Aar-Os) og Randers (Randr-Os). Saxo nævner en »Bydinge Aa«, og i 1397, på dronning Margrethes tid, forekommer betegnelserne »Ovre og Nedre Bydinge Møller«. De to møller blev drevet af det

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1953

Advertisement