Page 24

FRA BEDRIFTSLÆGEN :

R

forkynder vor indre stemme straks ved synet af dette billede; thi alle kender vi det. Få eller måske ingen malerier er blevet reproduceret så hyppigt som dette. Hvadenten gengivelsen fremtræder som et simpelt postkort eller er udført med den fineste teknik, betages vi af denne fornemme portrætkunst. Men i Mauritzhuis i den hollandske by Haag hænger det originale maleri, og det er i sa ndhed et besø g værd. Lad os blot give os stunder til at studere det til bunds. Så levende er figurerne, at de synes at tale til os, ja, hele maleriet får efterhånden mæle, og det har meget at fortælle. Hvis vi lytter på rette måde og med rette sind, kan vi

24

EMBRANDTS ANATOMISCENE

næsten høre det betro sig til os og beklage sig over, at det så tit misforstås. Det vil nok begynde med at minde os om, at Rembrandt Harmensz van Rijn, maleriets geniale skaber, blev født den 5 /7 1606 i Leiden. Hans far var møller. Den særprægede dreng voksede op i et borgerligt, jævnt velstillet hjem. I skolen klarede han sig kun mådeligt, optaget som han var af ganske andre ting end skolefagene. Allerede i en ung alder fængsledes hans øje af omgivelsernes form og farve, og han forsøgte med kulstiften at fæstne sine indtryk på papiret. Efter faderens ønske blev Rembrandt 19 år gammel indskrevet ved sin fødebys på den tid så berømte universitet. Flere dygtige

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1953

Advertisement