Page 7

v. civilingeniør E. Caprani Winkel

UNDER

laboratoriet sorterer i første række kontrollen med det udvalsede ståls kemiske sammensætning og styrkeegenskaber foruden hurtiganalyser til stålværket, så at de der til enhver tid så nogenlunde kan have rede på sammensætningen af stål og slagge i ovnene. Desuden kommer der så kontrol af råvarer og servicearbejde for vore kunder i forbindelse med forespørgsler og reklamationer.

Kemisk laboratorium. Fra stålværket kommer forprøver til hurtiganalyse for kulstof, mangan og svovl. Det er karbometerprøverne, der bruges, og straks ved ankomsten til laboratoriet bores der ca. 10 gr. spåner af prøven i en lille bore-maskine. Kulstof og svovl bestemmes samtidig, ved at man tager 1 gr. af disse spåner og anbringer dem i en lille porselænsbåd i et rør i en 1000 °C varm ovn. Når spånerne er glødende, ledes der en iltstrøm gennem ovnen, og alt jern i prøven forbrænder øjeblikkeligt til jernilte. De forskellige legeringsstoffer i jernet danner sammen med jernilten en flydende slagge af forskellige metalilter. Kun kul og svovl forslagger ikke på den måde, idet de ved forbrændingen bliver til

kulilte og svovlilte. De er begge luftarter, og det er muligt i et sindrigt apparatur udenfor ovnen at opsamle kulilten og svovlilten særskilt og derved måle, hvor meget der er af de to for kvaliteten så vigtige stoffer, kul og svovl i prøven. Mangan bestemmes rent kemisk, idet stålspåner opløses i syre. Ved passende tilsætninger er det muligt at få manganet udfældet som en meget kraftig rødligtfarvet forbindelse, hvis mængde ligeledes let kan måles. Disse analyser går fantastisk hurtigt, selvom stålværket af og til påstår det modsatte. I løbet af foråret får vi installeret et rørpostanlæg mellem ovnplatform og laboratorium, og til den tid skulle det være muligt at bringe den samlede tid for en forprøve ned til en halv snes minutter og undgå alt tidstab ved transport. Foruden forprøverne kommer der også

7

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Advertisement