Page 5

Jørgen Buch.

SMEDEN

E

T AF DE HÅNDVÆRK der

tydeligst har fået den industrielle udvikling at mærke, er smedefaget. Men skønt gammelt som jernet selv, har faget formået at holde sig ungt, har kunnet følge med de forskellige tider og moder, altid parat t i l at yde netop de tjenester, kunderne gennem skiftende tider har forlangt af det. Landsbysmeden, manden med den åbne ild, den store hammer og de stærke arme var den centrale figur i landsbyen, og skønt denne var selvforsynende på de fleste områder, var det nødvendigt at søge smedens assistance, når det drejede sig om at få et stykke jern formet og passet til. At smeden tillige var mange andre opgaver voksen, gjorde ham ikke ringere. Oprindelig var opgavernes antal begrænset, og virkemidlerne få. I smedens symbol, hammer, a mbolt og esse, har vi praktisk taget de vigtigste remedier, værktøj nok til at drive forretning i gamle dage. Det var dengang i overvejende grad faktorer som kræfter, udholdenhed og håndværksmæssig dygtighed, en smedeforretnings trivsel var be-

tinget af. Dermed være ikke sagt, at den moderne smed er mindre dygtig, tværtimod, men en mand var dengang i langt højere grad henvist til at stole på sig selv. Nu om stunder gives der rig lejlighed til at supplere sin uddannelse på kurser og skoler, ligesom den hurtige udvikling faktisk tvinger os t il at følge med. For ikke så mange år tilbage var landsbysmeden så godt som udelukkende beskæftiget med bygnings-, vogn- og hestebeslag samt ved fremstilling og reparation af redskaber til jordens bearbejdning. Hans arbejdsområde var således ret snævert. Arbejdstiden strakte sig fra tidlig morgen til sen aften, og arbejdet krævede i bogstavelig forstand sved. At det så tilmed ofte, måske som regel, var svært at få pengene hjem for udført arbejde, gjorde ikke tilværelsen lettere. Det gamle mundheld om årsagen til, at smedens kat døde, siger os en hel del herom. Men tiderne har forandret sig, vilkårene ligeledes, og idag ser billedet af en landsbysmedeforretning noget anderledes ud. Under et besøg på Ærø kom jeg i snak med smedemester Hansen, Godthåb. Jeg traf mester i værkstedet, travlt beskæftiget med moderne smedearbejde, en svær gummivogn, der blev karakteriseret som 100 % egen opfindelse. For en stund overlod vi arbejdet t i l en svend for at snakke om fortid og nutid. Min hjemmelsmand har forlængst holdt 25 års forretningsjubilæum og kan

5

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Advertisement