Page 16

D ET ville være en overdrivelse at påstå, at DDS foredragsrække blev en succes. De fremmede foredragsholdere formåede ikke at samle mere end et beskedent antal tilhørere, og vore egne gik det ikke bedre. Da en foredragsserie som den pågældende kræver bade tid og penge, må det overvejes, om forsøget skal gentages næste sæson, eller om der evt. kan findes en ny form, som kan påregnes at vække større almen interesse.

I FEBRUAR begyndte Roskilde fjord for alvor at fryse til, og der måtte isbryder til hjælp for at holde farvandet åbent for skrotog oliebådene. Det var et smukt syn at se konvojerne ledsaget af isbryder stævne mod Værket — omend et syn, vi helst er fri for.

INDSAMLINGEN

til Hollands-hjælpen indbragte kr. 3.346,50 hvortil Værket ga v kr. 3.944,50 således at den samlede sum blev afrundet til 4.000 gylden, som blev sendt til vor hollandske forbindelse stålværket i Ijmuiden, hvorfra vi modtog en hjertelig tak, der er offentliggjort ved opslag. Til agitationen havde bogtrykker Kay Hansen uden beregning udført en meget smuk plakat i de hollandske farver.

D EN 2 1 .

a pril va r der rejsning på administrationsbygningens udvidelse. Bygningen regnes at være færdig t i l indflytning til efteråret.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1953

Advertisement