Page 7

STÅLETS FREMSTILLING:

PLADEVALSNING Af: JØRGEN SKOV

P

LADEVÆRKET kaldes et »110 tommer trio« og er bygget i U. S. A. for Brierhill Steel Co. i 1918. Efter nogle års valsning blev værket købt af Youngstown Sheet and Tube Co. og derefter nedlagt. I krigsårene blev det flyttet til T exas, hvor det var i drift i årene 1943—45. Da krigen var sluttet, blev det igen pakket sammen og sendt til Youngstown, hvor det blev opmagasineret, indtil det i 1947 blev købt af DDS. Valsningen af plader påbegyndtes her den 1. november 1949. I Pladeværket valses blokke direkte ned t i l færdigplade i een varme. Ved pladevalsningen kommer følgende faktorer i betragtning, som bestemmer pladekvaliteten: 1) overfladens beskaffenhed 2) dimensionerne 3) planheden 4) udbyttet Før selve det praktiske arbejde ved pladevalsningen omtales, skal det fastslås, at der

er 2 kra v, der fø rst må opfyldes for a t opnå et godt valseprodukt, nemlig god stålkvalitet fra stålværket og god opvarmningspraksis ved dybovnene. Med hensyn til opvarmningen a f blokk ene er a rbejdet ved nedsætning, opvarmning og opla gning tilrettela gt ved regler, der nø je må følges og udførelsen må til stadighed kontrolleres. Varmvalsning fra blokke direkte til plader forårsager et slid på de kokilhærdede valser,

7

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Advertisement