Page 30

Det er så nemt, når

SPAREKLUBBEN ordner det!

Det er ikke pengene man tjener, der gør rig, men dem man sparer.

S

ja det lyder meget godt, men hvordan kan man i dag spare penge op. Selvom det ofte kan være svært at få noget tilovers af lønnen, kan det lade sig gøre at spare. Det er bevist gennem spareklubbens 8-årige eksistens. Til belysning af, hvilke penge der passerer spareklubben, skal lige nævnes, at der ved den første udbetaling her på Værket i 1944 blev sparet 10.823 kr., medens der i andet halvår 1952 blev sparet 262.850 kr. Disse beløb taler deres eget sprog. Lad os med det samme slå fast: med hensyn til medlemmernes indestående på de forskellige konti har såvel bestyrelse som revisor absolut tavshedspligt. Spareklubben har to afdelinger: Afdeling A. De ugentlige eller månedlige indbetalinger kommer til udbetaling 2

30

PAREKLUBBEN,

gange om året henholdsvis første torsdag i juni og december. Denne opsparing kan f.eks. bruges til sommerferie, julegaver og for eventuelle husejere til terminsbetalinger. De indsatte penge i denne afdeling forrentes med 4 % p .a ., I afdeling B kommer de indsatte penge først til udbetaling 3 år efter spareperiodens begyndelse, og i denne afdeling forrentes pengene med 4½ % p. a. Der svares intet administrationsgebyr. Vi anbefaler de læsere som ikke allerede er medlem af spareklubben at gøre alvor af det nu. Spareklubben er på DDS repræsenteret ved kasserer Boysen, Karl Bahne Petersen og Erik Jensen, som beredvilligt giver alle ønskede oplysninger angående spareklubben. Erik Jensen.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Staalbaandet - 1953 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 -1953

Advertisement