Page 3

P. W. MORTENSEN

Valseprocessen

kan have forskellige formål,

men de tre hovedgrupper, som nævnes her,

3. At udvalse blokkene eller emnerne til direkte anvendelige profiler eller plader.

dækker, hvad der foregår på DDS.

Til materiale for udvalsning benyttes oftest

1. At bearbejde det udstøbte stål så materialet

Thomas stål, Bezmer stål, Siemens-Martin

bliver befriet for blærer og slagger og

stål eller elektrostål. Stålet udstøbes i blokke,

derved egnet t i l at benytte som emner

hvis vægt og tværsnit afhænger af de ti l

for smedning og videre valsning.

rådighed stående valseværker. Blokke kan

2. At nedvalse den støbte blok eller et emne til

umiddelbart efter udstøbningen nedsættes i

et tværsnit egnet for videre valsning i et

varmegruber, hvori det ved tilførsel af en

mindre valseværk.

forholdsvis ringe mængde varme er muligt

Drejekran i pladeværket

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1952

Advertisement