Page 14

o

vermontør Peters fra C. G. Thorborg har tilbragt nogle begivenhedsrige måneder som instruktør for et hold indonesiske arbejdere, der skulle bygge 10 nye skoler på Java og Sumatra. Terma kom ind i billedet som leverandør af tagkonstruktionerne, der blev udført af dansk stål. Naturligvis får Peters ikke lov til at beholde den oplevelse for sig selv. Læserne har krav på at leve med i, hvad der sker, hvorfor vi har haft en samtale med overmontøren. I den blev vi taget med til et land, hvor

Skolebyggeri i I ndonesien.

14

temperaturen garanteret aldrig er under 35 °C, og solen brænder med en styrke, der hurtigt lærer alt levende at krybe i skjul for sig. Første del af opga ven bestod i at sortere de mange kolli fra hverandre og sørge for at få de rigtige stykker transporteret fra havnen i Djakarta til den af millionbyens forstæder 15 km borte, hvor den fø rste skole skulle rejses. Dernæst kom selve den vanskelige kunst at få de lokale arbejdere bibragt forståelsen af, hvordan bygningen helst skulle se ud, når den var færdig. Indonesere og europæere ser jo vidt forskelligt på mange ting, og byggeskikkene er alt andet end ens i de to områder. Medens vi er vant til at arbejde med en nogenlunde præcision, er det samme ikke tilfældet, hvor bambus- og bananpalmer er det naturlige byggemateriale. Med hensyn til arbejdsintenciteten er der i og for sig ikke noget at klage på. Når indoneserne endelig er kommet i gang, arbejder de, men helst ikke for længe, og som regel holder de stædigt fast ved deres egne metoder. Nu må læserne nø digt få det indtryk, a t der er tale om rene naturmennesker; langt fra, men som alle orientens indbyggere er de ret barnlige i deres væremåde og bliver meget let stødt. Der var ved det pågældende arbejde både beskæftiget faglærte og ufaglærte, men medens de sidstnævnte måtte slide i det, kom svejsere og murere først langt op på formiddagen for at tage fat på dagens gerning, der foregik uden omklædning i ulasteligt hvidt tropetøj med tilhørende solhjelm. Til gengæld gik de så også noget tidligere, sjældent senere end ved 3-tiden. At hyren så drejede hele den officielle 8timers arbejdsdag er en anden sag! På denne uhøjtidelige måde gik dagene i by en , h vor der er u d ga ng sfor bu d fra kl. 01 — kl. 05 om morgenen, og partisanerne behersker de omkringliggende bjerge, således at en udflugt i den dejlige natur er ensbetydende med den visse død. Indonesien er så ung endnu, næppe helt i stand til at magte det ansvar og de pligter, der følger med at være en selvstændig stat. En skønne lørdag kl. 04.15 startede overmontør Peters fra Bankok på hjemturen, og næste dag kl. 16.50 var han i Kastrup efter 30 flyvetimer med KLM, tidsforskellen indbefattet. Hvordan mon det danske vinkeljern synes om troperegnens trommelyd på tagene i Djakarta?

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1952

Advertisement