Page 5

STÅLETS FREMSTILLING Carlo Poulsen.

Der er flere måder, på hvilke man kan fremstille stål. Den metode vi anvender, er den såkaldte Siemens-Martin proces, opkaldt efter opfinderne, en tysker og en franskmand, som hver især opfandt metoder til smeltning og raffinering af råjern og skrot. Senere blev deres metoder kombinerede og opkaldt efter dem. Metoden er velegnet for danske forhold, idet den går ud på at omda nne skrot t i l godt stål ved hjælp af ca. 15-20 % råjern, der sikrer et hensigtsmæssigt indsmeltningsforhold. Da vi anvender dansk stål i stor udstrækning, kommer dette også den danske industri til gode. Af andre råstoffer, der anvendes til fremstilling af den ønskede kvalitet kan nævnes: Mangan, silicium, aluminium, fosfor, svovl, kul og spejljern. Alle disse stoffer må indføres. Endvidere stenkalk og brændt kalk, der er slaggedannende og formidler ved fjernelse af urenheder i det smeltede stålbad. Martinovnen består i store træk af overovn,

underovn, kanaler med skiftespjæld, spildegaskedel og skorsten (se vedstående tegning). Overovnen er opbygget af herdrummet og 2 brænderhoveder, der bliver sammenholdt ved hjælp af en jernkonstruktion. Herdrummet består af herden, formet som et fladt trug af ildfaste sten og stampemasse samt hvælvingen, der virker som et »låg« af ildfaste sten. I brænderhovederne fører lodrette kanaler ned til underovnens slaggekamre. Endvidere er oliebrænderne ført igennem brænderhovedernes gavle. I overovnens forside findes 3 døre, som hæves og sænkes ved hjælp af elektriske spil, og i ovnens bagside findes et taphul, som under nedsmeltninger er lukket ved en ildfast prop, samt taprende, der ligeledes er udforet med ildfast materiale. Taprenden fører til de i støbegruben placerede støbeskeer. Underovnen består af gitterkamre, hvoraf findes 2 i hver ende og slaggekamre, i hvilke medrevet støv og slagge opfanges.

Rette ls e : 2. st k. . 5. l i n i e : stå l. ]æs : råj ern .

5

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement