Page 3

BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 1951 Ved Det Danske Stålvalseværks årlige generalforsamling d. 16. april aflagde formanden for Værkets bestyrelse, direktør H. P. Christensen, følgende beretning: Direktør H. P. Christensen.

ÅRET 1951 — Værkets 10. driftsår — er bemærkelsesværdigt ved den store produktion og ved den fremgang i Værkets økonomi, som er opnået. Produktionen er stadig gået op, og den nåede i det forløbne driftsår op på ca. 106.000 ts. færdigvalset stål, svarende til udvalsning af 132.000 ts. stålblokke, hvoraf 123.000 ts. fremstilledes i Værkets egne stålovne, medens 9.000 ts. leveredes udefra. Denne betydelige produktion har haft stor national betydning på et tidspunkt, hvor vi ikke fra udlandet kunne få leveret det for dansk industri nødvendige SiemensMartin stål. Om de driftsmæssige forhold kan oplyses, at trådvalseværket nu er fuldført og sat i drift, og at fremstillingen af valsetråd forløber tilfredsstillende, både hvad kvalitet og mængde angår. Der er i årets løb ikke foretaget yderligere større udvidelser af anlægget, men der gennemføres stadig vigtige forbedringer på det bestående anlæg for at fremme og billiggøre stålfremstillingen og valsningen af stålet. Det kan bl. a. nævnes, at kapaciteten af hver af de 2 stk. 75 ts. Siemens-Martin smelteovne er blevet forøget t i l 110 ts. Flydende stål pr. charge, og at blokovnen i grovvalseværket er blevet om

bygget og moderniseret; endvidere er de tekniske hjælpeanlæg udvidede og forbedrede. Som følge af den højere produktion er arbejder- og funktionærstaben øget en del, og den dygtighed og interesse, der er udvist fra alle vore medarbejderes side, og det gode samarbejde inden for virksomheden har bidraget væsentligt til det opnåede gode produktionsresultat. — Stabiliteten i arbejdsstyrken bedres stadig, men boligsituationen er her endnu en hindring, idet opførelsen af nye boliger ikke helt har kunnet holde trit med tilgangen af beskæftigede. Der bygges dog en del mindre huse, og boligselskabet »Lejerbo påbegynder i foråret 1952 opførelsen af ca. 50 lejligheder i Værkets nærhed, ligesom Værket har planlagt udstykning af arealer t i l 25 enfamilieshuse. Produktionen i 1951 har været: Stålblokke ca. 128.000 ts. mod ca. 98.000 ts. i 1950 Plader ca. 51.100 ts. mod ca. 28.600 ts. i 1950 Grovjern ca. 23.400 ts. mod ea. 14.400 ts. i 1950 Finjern ca. 31.000 ts. mod ea. 33.600 ts. i 1950 Tråd ca. 500 ts. I ovennævnet produktion er inkluderet

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement