Page 24

indbyggerantal for de sidste godt 25 år: 1924 — 2002 indb. 1929 — 1984 1934 — 2137 1939 — 2224 1944 — 3054 1948 — 3539 1952 — 4049 -

Som

supplement til hr. Jessens artikel i Stålbåndet for januar 1952 er det min opfattelse, at en nærmere redegørelse for boligproblemet i Frederiksværk gennem de sidste 10—12 år har sin berettigelse, idet alt for mange boligsøgende mange gange står uforstående overfor den ofte lange ventetid, før de er så heldige at få en selvstændig lejlighed. Den lille idylliske industriby Frederiksværk har gennem tiderne været en by, der procentvis meget langsomt øgede sit indbyggerantal, hvilket bedst ses af nedenstående

24

Disse tal viser tydeligt, at årene 1939—52 er perioden, hvor den store ændring i befolkningstilvæksten sker, og hvad er så årsagen til denne voldsomme stigning? Simpelthen den omstændighed, at der i 1939 er truffet beslutning om at placere DDS i den sydvestlige del af byen. En sådan storvirksomhed fordrer naturligvis såvel under opførelse som under drift betydeligt mere arbejdskraft end byen selv normalt råder over. Dettc medforer, at der fra andre egne af landet med mindre god beskæftigelse sker en invasion, som skaber mange problemer for byen i forbindelse med den stærke stigning i befolkningstallet. Blandt disse mange problemer er bolig-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement