Page 20

Der er blevet filmet på kraft i det forløbne

Udvidelsen af reparationsværkstedet er nu færdig. Værkstedet cr herved blevet næsten dobbelt så stort, og kunne reparationerne så gå ned t i l det halve, må sagen siges at være i orden. Iøvrigt skal »Atomsmedien« i finværket flyttes tillige med annexet for jernkonstruktioner i færdiglagerbygningen til en bygning, som skal rejses i forlængelse af reparationsværkstedet.

F or

nylig gik rygter om, a t man var ved at indrette en markedsplads på DDS. Der skulle være luftgynger, dansetelt og andet gøgl. Så galt var det ikke. Nok kan vi t i l tider være i gyngen, og lidt gø gl er os heller ikke helt fremmed, men en markedsplads skal vi dog ikke have. Årsagen t i l rygterne var en prøveopstilling af et telt med en ambulant udstilling til anskueliggørelse af DDS's produktion. Udstillingen skal opstilles på dyrskuer rundt om i landet.

kvartal. I samarbejde med Politikens Filmjournal lader Værket for tiden fremstille en kortfilm. Det er hensigten, at filmen, når den i løbet af august måned bliver færdig, skal vises som forfilm i alle landets biografer. At der er interesse for en film om vor virksomhed viser den kendsgerning, at den gamle film, som blev optaget i 1940—41 endnu kører den dag i da g. Den nye fi l m får en længde af 300 meter, hvilket vil sige en spilletid på 11 minutter. Det vil nok forbavse at høre, at der for at ende med et resultat på 300 meter bliver optaget over 2000 m, der så klippes ned til den foreskrevne længde. Det kan lyde som en ødselhed, men det er nødvendigt for at kunne vælge akkurat de mest interessante episoder. Det er et overordentligt righoldigt stof, der arbejdes med, og naturligvis kan ikke alle detailler komme med. Derfor er det meningen, at der af de mange meter, der ikke kommer i betragtning ved biograffilmen, skal fremstilles en 16 mm tonesmalfilm, der særligt er beregnet for fagfolk og andre interesserede, der ikke lader sig nøje med kortfilmens »Sight-seeing«. Smalfilmen får en spilletid på 30 minutter.

Vi indvinder

stadigt nyt land. På det indpumpede sand ved Fjordbyen skal bygges et magasin for ildfaste sten. Magasinet skal være 78 x 55 meter, så lidt lille bliver det ikke. På det nyligt indpumpede sandareal ved transformatorstationen skal anbringes en olietank for 3000 m3 brændselsolie, så vi i vintermånederne er sikret mod oliemangel, hvis fjorden fryser til, og hvis isbryderhjælp ikke er lige for hånden. Tanken bliver opstillet inden nytår.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement