Page 16

I efteråret 1877 modtog den da kun 25 år gamle, fynske landsbysmed Anders Jacobsen fra Overholluf i Fraugde sogn en kraftig opfordring til at lave en lige så god plov som den amerikanske, han netop stod bøjet over, ivrigt optaget af at undersøge. Næste forår var hans 2 første plove efter amerikansk forbillede, færdige. Det var den 17. maj. I de følgende år udviklede Anders Jacobsen sine plove, deltog ivrigt i konkurrencer og udstillinger, og kunne efterhånden notere den ene sejr efter den anden - men naturligvis ikke lutter sejre. I 1886 flyttede Jacobsen til Fraugde by, det var nødvendigt at skaffe større forhold af hensyn til den stigende efterspørgsel, og i 1900 flyttede han ind i en ny, stor fabrik med egen elektrisk kraftstation. Samme år blev Fraugde-ploven tilkendt sølvmedalje på verdensudstillingen i Paris, og nu var det ubetinget slået fast, at Fraugde-ploven var den bedste plov, der var at få til de danske forhold.

16

Således er i korthed begyndelsen til det, der i dag er Danmarks ældste og største plovfabrik. Dømmer man ud fra årstallet i første linie, er en mærkedag gået stille hen, men spørger man om grunden, siger de derovre, at festligheden er berammet til den 17. maj 1953, 75-årsdagen for det første resultat, thi hos Fraugde har det altid været resultaterne man regnede med. Fraugde-ploven er i årenes løb blevet et kendt og skattet navn, og navnet dækker mange forskellige typer til forskelligt brug. Den del af en plov, der er udsat for det største slid, er plovskæret. Gennem årene er der gjort meget for at gøre denne del så fuldkommen som muligt. I dag fremstilles Fraugde Patentskær af dansk stål, ligesom langt den største part af plovens øvrige bestanddele bliver fremstillet af stål fra Det Danske Stålvalseværk. At Fraugde-ploven er kendt og agtet også i andre europæiske lande, er ganske naturligt, men også under fjernere himmelstrøg går de fynske plove deres

sejrsgang. For kort tid siden blev der i Delhi afholdt en maskindemonstration for embedsmænd fra det indiske landbrugsministerium, også her vakte Fraugdeploven smigrende opmærksomhed. »Vi skal lave danske plove til Danmarks jord«, var Anders Jacobsens ord, havde han levet længe nok, ville han have kunnet tilføje: »Af dansk stål«.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement